Home Dưỡng Linh Ngày 23 –Một Đời Sống Tương Xứng Với Sự Kêu Gọi Của Ngài

Ngày 23 –Một Đời Sống Tương Xứng Với Sự Kêu Gọi Của Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 12:14-29

14 Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết; vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. 15 Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng. 16 Hãy coi chừng, chớ có ai gian dâm, hoặc phàm tục như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. 17 Thật vậy, anh em biết rằng về sau, ông muốn được chúc phước nhưng bị từ chối; mặc dù ông khóc lóc cầu xin cũng không còn cơ hội để thay đổi điều cha mình đã làm rồi. 18 Anh em không đến gần một hòn núi có thể đụng đến được, cũng không đến gần ngọn lửa hừng, hoặc chỗ tối tăm, u ám hay cơn gió lốc, 19 hoặc tiếng kèn vang hay tiếng nói mà ai nghe đều nài xin đừng tiếp tục nói với mình nữa; 20 vì họ không chịu nổi lời phán nầy: “Dù thú vật đến gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá.” 21 Cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: “Tôi kinh hãi và run rẩy.” 22 Nhưng anh em đã đến gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn nghìn thiên sứ đang quây quần vui vẻ, 23 gần Hội Thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời. Anh em đến gần Đức Chúa Trời là Đấng Phán xét mọi người, gần các linh hồn người công chính được trọn lành, 24 gần Đức Chúa Jêsus, Đấng Trung Gian của giao ước mới, tức là gần huyết rưới ra, là huyết tốt hơn huyết của A-bên vậy. 25 Hãy cẩn trọng, đừng từ chối Đấng phán với mình. Vì nếu họ từ chối người truyền lời cảnh cáo ở dưới đất mà còn không tránh khỏi, huống chi chúng ta chống cự Đấng truyền lời cảnh cáo từ trên trời, thì lại càng không thể tránh khỏi được. 26 Tiếng Đấng ấy bấy giờ rung chuyển quả đất, nhưng hiện nay phán rằng: “Còn một lần nữa, Ta sẽ không những làm rúng động đất thôi, mà còn làm rúng động cả trời nữa.” 27 Những chữ: “Còn một lần nữa” chứng tỏ các vật hay bị rung chuyển, tức là những vật đã được dựng nên, sẽ bị loại bỏ, để những vật không hề rung chuyển được tồn tại. 28 Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài; 29 vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt.

Suy ngẫm và hiểu

Khi chúng ta được khiến trở nên thánh khiết bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống đời sống thanh sạch. Chúng ta phải đặc biệt cẩn thận về tội lỗi tình dục. Nếu chúng ta không sống đời sống thánh khiết, thậm chí sau khi nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đánh mất ân điển chúng ta đã nhận được (c.14-17).

Chúng ta đã được rời khỏi Núi Si-nai khủng khiếp và đáng sợ (giao ước cũ, thế hệ của Luật pháp), khi chúng ta đến gần nó, nó có nghĩa là chúng ta không tránh khỏi cái chết. Chúng ta đã được rời đến Núi Si-ôn (giao ước mới, thế hệ của ân điển), chúng ta phải đến gần để có được sự sống. Bởi vì điều này, chúng ta phải có đức tin nơi giao ước của Đức Chúa Trời và không rúng động cho đến cùng. Khi đến kỳ, Đức Chúa Trời sẽ thiêu hủy mọi thứ bị rúng động bằng lửa (c.18-29).  

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.29 Với ngọn lửa thiêu hủy Đức Chúa Trời sẽ phán xét những người biết ân điển, nhưng vô ơn và biết lẽ thật, nhưng không hành động theo. Đừng cẩu thả xem thường sự cảnh báo nghiêm khắc này của Đức Chúa Trời liên quan đến sự phán xét của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-17 Chúng ta phải nỗ lực để sống trong sự bình an với mọi người và sống một cách thánh khiết. Để làm điều này, chúng ta phải nhìn quanh mình và xem xem liệu có ai đó ở trong vùng lân cận với chúng ta, người đang mất đi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thận trọng với họ để không cái gốc sinh trái nào bị bựt gốc. Hãy nhớ với sự sợ hãi hãy rằng khi chúng ta lười biếng sống một cách thánh khiết, chúng ta có thể mất đi cơ hội có thể ăn năn. 

Tham khảo:

12:24 Bức tranh này về một vương quốc thuộc linh trong hiện tại (c.22–24) lên đến cực điểm với Đức Chúa Jêsus. đổ huyết. Xem 9:11–14, 24–28; 10:19, 22, 29; 13:12, 20. Huyết của A-bên kêu lên một lời rủa sả đòi báo thù (Sáng Thế Ký 4:10–11; so sánh Hê-bơ-rơ 11:4), nhưng huyết của Đức Chúa Jêsus mang đến sự tha thứ và sự chuộc tội.

12:28–29 Sự biết ơn và sự thờ phượng là phải lẽ trong ánh sáng của sự cứu chuộc. Sự thờ phượng được chấp nhận cân nhắc (trong sự tôn kính và ý thức) sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và địa vị của Ngài là Quan Án cho những ai chỉ sự thờ phượng mới phải lẽ (xem văn cảnh của Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:24, được trích dẫn ở đây). Một số người nói rằng “sự thờ phượng được chấp nhận” này được mô tả trong cách ứng xử được thuật lại trong sách Hê-bơ-rơ 13:1–19 (so sánh Rô-ma 12:1–2).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con sống trong sự bình an với tất cả mọi người và một cách thánh khiết với sự tạ ơn vì đã đưa chúng con vào giữa dân sự của Ngài. 

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Giăng, III Giăng

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like