Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin

Ngày 18 – Người Công Bình Sống Bởi Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 10:26-39

26 Vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa, 27 nhưng chỉ kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi. 28 Ai đã vi phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót. 29 Phương chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết của giao ước, tức là huyết đã thánh hóa mình, lại còn xúc phạm Thánh Linh của ân điển, thì anh em nghĩ người ấy không đáng bị trừng phạt nặng nề hơn sao? 30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.” Và lại phán: “Chúa sẽ phán xét dân mình.” 31 Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp! 32 Nhưng hãy nhớ lại những ngày đầu tiên, sau khi được soi sáng, anh em chịu đựng cuộc chiến đấu lớn với nhiều gian khổ: 33 Khi thì công khai chịu sỉ nhục và gặp hoạn nạn; khi thì chia sẻ nỗi niềm với những người bị ngược đãi như vậy. 34 Vì anh em đã cảm thương với những người bị tù, và vui lòng chấp nhận để của cải mình bị cướp đoạt, bởi anh em biết mình có của cải quý hơn và còn lại mãi. 35 Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần thưởng lớn. 36 Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nhận được điều đã hứa cho mình. 37 Vì “Chỉ còn ít lâu nữa thôi, thì Đấng đang đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. 38 Người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, còn nếu lui đi, thì linh hồn ta chẳng vui chút nào.” 39 Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi.

Suy ngẫm và hiểu

Nếu ai đó cố ý tiếp tục phạm tội, thậm chí sau khi biết lẽ thật về việc được làm sạch khỏi tội lỗi nhờ huyết của Đức Chúa Jêsus, thì hành vi đó là không thể chấp nhận được. Việc này cũng giống như việc rời bỏ đức tin, đóng đinh Đức Chúa Jêsus lên thập tự giá một lần nữa, và sỉ nhục Ngài trước mọi người   (6:4-8). Nếu ai đó là một Cơ Đốc nhân, họ phải giữ đức tin của mình cho đến cùng. Đối với những người rời bỏ Đức Chúa Trời, một sự trừng phạt nghiêm khắc của Ngài đang chờ đợi họ. Nhưng đối với những người giữ đức tin và cứ bước đi, phần thưởng lớn từ Đức Chúa Trời sẽ đến. Vì thế, dẫu rằng sự chịu khổ và sự đau đớn có thể theo sau chúng ta, chúng ta phải có đức tin nơi lời hứa về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và chịu đựng cho đến cùng (26-39).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32-34 Nếu chúng ta muốn đứng vững hơn nữa trong đức tin, thì quan trọng là suy nghĩ về những sự tranh chiến đau khổ nào mà chúng ta đã chiến thắng trong quá khứ. Điều này là bởi vì việc nhớ lại những khó khăn mà chúng ta phải đối diện một cách công khai vì đức tin của chúng ta và điều khiến chúng ta vui mừng trong những lúc như vậy, giúp chúng ta không mất hy vọng trong sự đen tối của ngày hôm nay và nhìn thấy trước những việc tốt đẹp hơn. Tình cờ, bạn có đang cân nhắc việc rời bỏ đức tin bởi vì đời sống đức tin quá khó hay không? Hãy cố và nhớ lại những sự kiện mà bây giờ ích lợi hơn bởi vì sự chịu khổ mà bạn đã chịu.

C.37-39 Giai đoạn chịu khổ sẽ không kéo dài. Nếu chúng ta chỉ chịu đựng lâu hơn một chút và giữ đức tin không từ bỏ, Đấng Christ sẽ sớm quay trở lại và ghi nhận điều đó. Dẫu rằng có những sự thử thách và sự chịu khổ hình thức khác nhau trước chúng ta ngày nay, hãy đừng lùi lại!

Tham khảo

10:35–36 Có được sự bền chí quý giá của độc giả qua sự bắt bớ (c.32–34), trước giả khích lệ việc liên tục dạn dĩ (3:6; 4:16; 10:19). Họ phải luyện tập sự chịu đựng (xem 12:1), bằng cách thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời (13:21), với mục đích thừa kế sự cứu chuộc đã hứa ban (4:1; 6:12; 8:6; 9:15).

10:37–38 Câu trích dẫn từ Ha-ba-cúc 2:3–4 khích lệ sự bền chí; nó công bố rằng việc chờ đợi sự cuối cùng sẽ ngắn ngủi, rằng đức tin phải có ở người công bình, và rằng “việc co lại” đưa đến sự Đức Chúa Trời không đẹp lòng; và sự không đẹp lòng này, như câu tiếp theo làm rõ, có nghĩa là sự phán xét cuối cùng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con chỉ trông lên Chúa và sống bằng đức tin, thậm chí ngay giữa thế giới xấu xa thách thức đức tin của chúng con.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

Bình Luận:

You may also like