Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Đời Sống Được Chúa Nâng Đỡ

Ngày 28 – Đời Sống Được Chúa Nâng Đỡ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 37:23-40

23 Các bước của người thuộc về Đức Giê-hô-va được vững chãi, Ngài ưa thích đường lối người ấy. 24 Dù người có vấp ngã cũng không nằm sải dài vì Đức Giê-hô-va đưa tay nâng đỡ người ấy. 25 Trước kia tôi còn trẻ, nay đã già, tôi chẳng hề thấy người công chính nào bị bỏ, hay dòng dõi người ấy đi ăn mày.26 Hằng ngày người công chính làm ơn và cho mượn; dòng dõi người được phước. 27 Hãy lánh điều dữ và làm điều lành thì con sẽ sống đời đời. 28 Vì Đức Giê-hô-va yêu công lý, không từ bỏ người thánh của Ngài. Người công chính được Ngài gìn giữ đời đời. Còn dòng dõi kẻ gian ác sẽ bị diệt vong. 29 Người công chính sẽ nhận được đất đai và sống ở đó đời đời. 30 Miệng người công chính nói lời khôn ngoan, lưỡi người ấy nói ra điều chính trực. 31 Luật pháp Đức Chúa Trời ở trong lòng người công chính, và người bước đi không chao đảo. 32 Kẻ ác rình rập người công chính và tìm cách giết người ấy. 33 Nhưng Đức Giê-hô-va không phó người ấy trong tay hắn, cũng chẳng để người bị kết tội khi bị đem ra phán xét. 34 Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và vâng giữ đường lối Ngài thì Ngài sẽ nâng ngươi lên để hưởng được đất đai. Và ngươi sẽ thấy kẻ ác bị diệt vong. 35 Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn, bành trướng như cây cổ thụ xanh tươi trên đất nhà. 36 Nhưng có người đi qua, kìa hắn chẳng còn; tôi tìm hắn mà không gặp.

37 Hãy quan sát người trọn vẹn và nhìn xem người ngay thẳng, vì cuối cùng người hiếu hòa sẽ được phước. 38 Còn những kẻ phạm tội sẽ cùng nhau bị hủy diệt; tương lai kẻ ác sẽ bị tiêu vong. 39 Sự cứu rỗi của người công chính do Đức Giê-hô-va mà đến; Ngài là đồn lũy của họ trong lúc gian truân. 40 Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải thoát họ; Ngài giải thoát họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi họ, vì họ nương náu mình nơi Ngài.

Suy ngẫm và hiểu 

Đa-vít nói rằng lúc đầu, kẻ ác có thể thành công, và vay mượn từ người khác mà không trả lại. Mặt khác, người công chính sẽ trở nên ngày càng dư dật với các phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban, và sẽ hào phóng và ban ra. Điều này là vì Đức Chúa Trời đẹp lòng, và gìn giữ con đường của người công chính. Người công chính mà Đa-vít nói đến là những người giữ chân lý của Đức Chúa Trời trong lòng họ và sống bằng chân lý đó. Đối với những người này, có một tương lai mà Đức Chúa Trời sẽ mở ra (c.23-40).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23-24 Đức Chúa Trời nâng đỡ các bước của người công chính. Vì thế, dù họ vấp ngã, thì Đức Chúa Trời đảm bảo họ không nằm sải dài. Đối với chúng ta, làm thế nào để việc an ủi này thành chân lý trong một thế giới đầy những con đường gồ ghề? Chúng ta hãy nghĩ về về việc làm thế nào các bước của chúng ta mang lại niềm vui thích cho Chúa, hơn là về những lợi lộc và lợi ích của chúng ta và hãy phụ thuộc vào cánh tay mạnh mẽ của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-26 Kẻ ác có thể được dư dật, nhưng chúng chẳng có gì để ban ra cả, trong khi người công chính thì rời rộng và ban ra. Điều này là vì việc chia sẻ không phụ thuộc vào việc chúng ta có giàu có hay không. Trong vòng chúng ta, chẳng phải có nhiều người đang quá nghèo đói đến nỗi họ không thể chia sẻ được, nhưng có nhiều người vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó, dù họ có đủ mọi thứ rồi, hay sao. Thay vì tranh cạnh vì của cải, chúng ta hãy mong muốn có những tấm lòng rời rộng muốn chia sẻ.

Tham khảo

37:32-40 Chúa bảo vệ người công bình khỏi mưu chước kẻ ác. Chủ đề chung trong Thi Thiên này là những người trung tín luôn bị đe dọa bởi mưu chước kẻ ác. Song họ có thể trông cậy vào Chúa để được bảo vệ. (Tiếp tục trong phần Tham khảo 2).

Trong đoạn cuối này, sự tin chắc đến từ thực tế rằng: Chúa sẽ không phó mặc người trung tín cho quyền lực của kẻ ác (c.32-33); song sẽ đảm bảo rằng cả người công chính lẫn kẻ ác đều sẽ nhận được sự báo đáp thích đáng vào kỳ đã định (có thể trong thế giới sắp đến c.37-38).

Cầu nguyện: Chúa ôi, chúng con tìm kiếm Ngài để Ngài nâng đỡ chúng con, và xin hãy giúp chúng con bước những bước chân làm vui lòng Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Cô-rinh-tô 4-6

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like