Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Những Người Sẽ Bị Truất Bỏ Và Những Người Sẽ Được Thừa Kế

Ngày 27 – Những Người Sẽ Bị Truất Bỏ Và Những Người Sẽ Được Thừa Kế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 37:1-22

1 Chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ, cũng đừng ganh tị kẻ làm điều gian ác. 2 Vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh. 3 Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.4 Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. 5 Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều nầy 6 Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng, và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa. 7 Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ thành công trong đường lối mình  hoặc vì kẻ thực hiện những mưu đồ độc ác.8 Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ; chớ phiền lòng, bởi điều đó chỉ gây ra việc ác. 9 Vì những kẻ ác sẽ bị diệt vong, nhưng người nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. 10 Chẳng mấy chốc kẻ ác sẽ không còn. Dù ngươi có đến tận chỗ tìm hắn, cũng không thấy hắn đâu cả. 11 Còn người nhu mì sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, và vui hưởng bình an thịnh vượng. 12 Kẻ ác lập mưu hại người công chính và nghiến răng giận dữ với người, 13 Nhưng Chúa chê cười hắn vì thấy ngày đoán phạt của hắn gần kề.14 Kẻ ác rút gươm và giương cung để triệt hạ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn, để giết hại người đi theo đường ngay lẽ phải. 15 Nhưng gươm của chúng sẽ đâm vào lòng chúng và cung của chúng sẽ bị bẻ gãy. 16 Người công chính tuy ít của cải còn hơn kẻ làm ác mà giàu có. 17 Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ người công chính. 18 Đức Giê-hô-va biết số ngày của người trọn vẹn và cơ nghiệp họ sẽ còn đến đời đời. 19 Trong buổi gian nan họ không hề hổ thẹn; trong ngày đói kém họ vẫn được no nê. 20 Còn kẻ ác sẽ hư mất; kẻ thù của Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con, chúng bị thiêu đốt, tiêu tan như mây khói. 21 Kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công chính cứ làm ơn và ban cho. 22 Vì người được Đức Chúa Trời ban phước sẽ nhận được đất, c òn kẻ mà Ngài nguyền rủa sẽ bị diệt vong.

Suy ngẫm và hiểu 

Đôi khi, chúng ta thấy những kẻ ác tiếp tục làm điều ác và coi thường Đức Chúa Trời, được thành công, và chúng ta nổi giận về điều này. Nhưng Đa-vít khuyên đừng nổi giận vì kẻ ác sẽ héo như cỏ và tan biến như khói. Thay vì thế, Đa-vít khuyên hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời, hãy vui mừng và hãy hành động một cách công chính. Điều này là vì không giống như kẻ ác, những người có hy vọng nơi Chúa sẽ vui hưởng sự vinh quang và bình an đời đời (c.1-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-19 Đức Chúa Trời chăm sóc những người ngay thẳng và đảm bảo họ không bị héo tàn trong thảm họa và chết trong nạn đói. Trong thế giới này, nơi mà sự bị mất việc luôn dễ hơn tìm được việc, và nơi tiền (ma môn) là vua, thì Đức Chúa Trời chăm sóc những người nương dựa vào Ngài chứ không phải phụ thuộc vào tài sản của họ. Chúng ta phải có đức tin vào điều đó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2, 10, 20 Kẻ ác sẽ khô héo như cỏ và cây xanh, và thành công của chúng sẽ tan biến như khói. Chúng ta thường bị cám dỗ bị bất cẩn với những thứ vô giá và có giá trị mà chúng ta được ban tặng vì sự an toàn và sự thoái mái chỉ tạm thời mà thôi. Những thứ mà chúng ta nghĩ và mất nhiều thời gian nhất trong đời sống của mình là gì?

Tham khảo

37:4 điều lòng mình ao ước. Có người quy “những ao ước” là liên quan đến  những xúc cảm của ham muốn, như: “Đức Chúa Trời sẽ nhào nặn lòng ngươi để lòng ngươi chỉ ham thích những điều đúng đắn” nhưng sắc thái ở đây thì khác, “Ngài sẽ ban cho con điều lòng con ao ước.” Sẽ an toàn khi nói điều này với những ai nắm lấy lời khuyên trong Thi Thiên này, vì khi họ vui mừng trong Chúa, thì tấm lòng họ cũng ham thích những điều đúng đắn (c. 16, 31). 

37:11 Đức Chúa Jêsus đã dùng nửa phần đầu câu này để nói về phước hạnh thứ ba (Ma-thi-ơ 5:5). Những lợi ích mà Ngài miêu tả ở đó tất cả sẽ hiện ra trong ngày cuối cùng, và sẽ là chính đáng khi nhìn nhận Thi Thiên 37:11 nhắc đến điều này trong văn cảnh ban đầu của nó. Trước hết, bài thi thiên quan tâm đến những kết quả cuối cùng, không đơn giản là những lợi ích trong thế giới hiện tại; Thứ hai, các Sách về Sự khôn ngoan trong Cựu Ước đề cập đến cùng một mối quan tâm.    

Cầu nguyện:Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con không từ bỏ mối tương giao của chúng con với Ngài vì sự thành công tạm thời trong thế gian này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Cô-rinh-tô 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like