Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Gia-Cốp Qua Đời

Ngày 25 – Gia-Cốp Qua Đời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 49:29 – 50:14

29 Sau đó ông dặn bảo các con: “Cha sắp về sum họp với tổ tiên. Các con hãy chôn cất cha cạnh các tổ phụ, trong hang đá ở cánh đồng của Ép-rôn, người Hê-tít, 30 tức là hang đá trong cánh đồng Mặc-bê-la, gần Mam-rê, thuộc xứ Ca-na-an mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn, người Hê-tít, để làm nơi an táng. 31 Ở đó, người ta đã chôn Áp-ra-ham và vợ là Sa-ra, Y-sác và vợ là Rê-bê-ca, và cũng tại đó cha đã chôn Lê-a. 32 Cánh đồng và hang đá trong đó đã được mua lại từ gia tộc Hếch.”  33 Vừa dứt lời trăn trối với các con, Gia-cốp rút chân lên giường, rồi trút hơi thở cuối cùng, và được về sum họp với tổ tiên.

50 1 Giô-sép cúi xuống mặt cha, vừa hôn vừa khóc. 2 Giô-sép truyền lệnh cho các thầy thuốc đang phục vụ ông, dùng thuốc thơm ướp xác cha mình, và các thầy thuốc đã ướp xác Y-sơ-ra-ên. 3 Họ phải thực hiện việc nầy trong suốt bốn mươi ngày, vì đó là thời gian cần cho việc ướp xác. Dân Ai Cập để tang Gia-cốp trong bảy mươi ngày.  4 Khi những ngày tang chế đã qua, Giô-sép nói với các triều thần Pha-ra-ôn: “Nếu tôi được ơn trước mặt các ông, xin các ông tâu với Pha-ra-ôn như thế nầy: 5 Cha tôi đã bắt tôi thề rằng: ‘Nầy, cha sắp chết. Con hãy chôn cha trong phần mộ mà cha đã đục sẵn ở Ca-na-an.’ Vậy bây giờ, xin cho tôi lên đó chôn cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại.” 6 Pha-ra-ôn bảo: “Ngươi hãy lên chôn cha ngươi như lời cụ đã bắt ngươi thề.”  7 Vậy, Giô-sép lên Ca-na-an để an táng cha. Cùng đi với ông có tất cả các triều thần Pha-ra-ôn, các trưởng lão trong triều, các trưởng lão trong xứ Ai Cập, 8 cũng như tất cả người nhà, các anh em và những thân quyến của cha ông. Trong đất Gô-sen chỉ còn lại trẻ con và chiên, bò của họ mà thôi. 9 Ngoài ra còn có chiến xa và kỵ binh hộ tống. Thật là một đoàn người rất đông. 10 Khi đến sân đập lúa của A-tát, ở phía đông sông Giô-đanh, họ cử hành một tang lễ rất long trọng và xúc động. Giô-sép để tang cha trong bảy ngày. 11 Dân địa phương, tức là người Ca-na-an thấy đám tang trong sân đập lúa A-tát, thì nói: “Đây là một đám tang long trọng của người Ai Cập.” Vì vậy người ta gọi nơi nầy là A-bên Mích-ra-im, ở phía đông sông Giô-đanh.  12 Vậy, các con trai Gia-cốp đã làm theo lời trăn trối của cha. 13 Họ đưa ông về xứ Ca-na-an, chôn trong hang đá ở cánh đồng Mặc-bê-la, gần Mam-rê, mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn, người Hê-tít, để làm nơi an táng. 14 Sau khi chôn cất cha, Giô-sép và các anh em cùng những người đưa tang trở về Ai Cập.

Suy ngẫm và hiểu

 Thậm chí cho đến hơi thở cuối cùng, Gia-cốp vẫn chắc chắn về lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban xứ Ca-na-an cho các con trai của ông. Đó là lý do khiến ông đã nói lời mong muốn trước khi chết của ông là được chôn ở Mặc-bê-la, gần Mam-rê, nơi mà các tổ phụ ông được chôn. Khi Giô-sép nhìn, Gia-cốp đã trút hơi thở cuối cùng; chiếc áo nhiều màu của chàng đã qua rồi (49:29-33). Người Ai Cập than khóc vì cái chết của Gia-cốp bảy mươi ngày. Ngoài ra, được sự ủng hộ của hoàng gia Ai Cập, tang lễ của Gia-cốp được cử hành một cách long trọng. Nó phần nào nhắc nhở chúng ta về cuộc xuất hành từ Ai Cập đến Ca-na-an sẽ đến (50:1-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

49:29-33 Gia-cốp đã mô tả sự chết của ông là được “sum họp với tổ tiên”. Điều này có nghĩa là ông sẽ được chôn trong phần mộ của gia tộc mình, nhưng cũng là một lời xưng nhận của đức tin rằng ông sẽ dự phần vào lời hứa của Đức Chúa Trời đã ban cho các tổ phụ ông. Ông không xem sự chết của mình như là sự kết thúc của đời sống mình, mà là một cánh cửa mở cho tương lai.

49:29-33 Sau khi chúc phước cho mười hai con trai của mình, Gia-cốp nhắc nhở gia đình ông hãy chôn ông tại Mặc-bê-la ở Ca-na-an. Ông đã đề cập hai lần rằng xứ đó là nghĩa trang mà Áp-ra-ham đã mua một cách hợp pháp (c.30,32). Có vẻ như Gia-cốp đang nói “Ta sẽ chờ đợi trong Miền Đất Hứa, vì thế hãy trở về đây khi lời hứa có nhiều con cháu được thực hiện”.

Tham khảo

49:29–50:14 Phân đoạn này chia làm hai phần chính, tập trung vào sự qua đời và việc chôn cất Gia-cốp. Trong đoạn 49:29-33, Gia-cốp căn dặn các con trai chôn cất mình ở Ca-na-an. Quá trình các con trai hoàn thành ước nguyện này được ghi lại trong 50:1-14. Việc Gia-cốp mong mỏi được chôn cất ở Hếp-rôn phản chiếu niềm tin của ông như Đức Chúa Trời đã hứa chắc chắn, rằng tương lai cho các hậu tự của Gia-cốp sẽ là ở Ca-na-an chứ không phải Ai Cập.

50:7–9 Có lẽ do Giô-sép hết sức được kính trọng nên trong lễ tang của ông, có rất nhiều quan lại và nhân vật nổi tiếng ở Ai Cập tham dự. 50:12–14 Đoạn này xác nhận yêu cầu của Gia-cốp trong 49:29–32 đã được thực hiện. Việc Áp-ra-ham mua lại hang đá Mạc-bê-la (50:13) được ghi lại trong chương 23.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con chết ở trong Lời Ngài, để chúng con có thể chuẩn bị cho cái chết cuối cùng sắp đến của mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 10-12

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like