Browsing: qua đời

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Gia-cốp lại lên tiếng rằng ông mong muốn được chôn tại Mặc-bê-la ở Ca-na-an. Rồi ông qua đời. Giô-sép đã nhận được sự chấp thuận từ Pha-ra-ôn để đi và chôn cha mình tại Ca-na-an.

Tin Vắn
0

HoiThanh.Com – Cáo phó Cụ Nguyễn Ngọc Trác.                                                                                                                                                                       

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Gia-cốp trở về nhà của Y-sác, cha mình và đoàn tụ với ông. Chính tại đó Gia-cốp chứng kiến hơi thở cuối cùng của Y-sác và đã chôn cất ông ấy. Ê-sau rời khỏi Gia-cốp và đi sang phía đông và cư ngụ tại Sê-i-rơ.

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Trên tấm bia mộ của một phụ nữ người ta thấy có khắc ngày sinh, ngày mất, tên của người quá cố, nhưng lại có cả tên của hai người chồng nữa. Dưới những tên này có bốn hàng chữ ngắn ngủi, khiến cho ai đọc cũng thắc mắc và thương tâm, như sau: