Home Dưỡng Linh Ngày 18 – La-Ban Đuổi Theo Và Đức Chúa Trời Bảo Vệ

Ngày 18 – La-Ban Đuổi Theo Và Đức Chúa Trời Bảo Vệ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 31: 17-35

17 Gia-cốp liền đứng dậy, đỡ vợ và con lên lạc đà, 18 dẫn theo tất cả súc vật và mọi tài sản mình có, tức là bầy súc vật mà ông đã gây dựng được ở Pha-đan A-ram, để trở về với Y-sác, cha mình, ở Ca-na-an. 19 Nhân lúc La-ban đi hớt lông chiên, Ra-chên lấy trộm các tượng thần trong nhà cha mình. 20 Gia-cốp đánh lừa La-ban, người A-ram, không cho ông biết ý định bỏ trốn của mình. 21 Vậy, ông trốn đi, đem theo tất cả những gì mình có, bắt đầu vượt qua sông và hướng thẳng về vùng đồi núi Ga-la-át. 22 Đến ngày thứ ba, khi được báo tin Gia-cốp đã trốn đi, 23 La-ban đem bà con anh em mình đuổi theo Gia-cốp suốt bảy ngày, và bắt kịp tại núi Ga-la-át. 24 Nhưng ban đêm, trong giấc chiêm bao, Đức Chúa Trời hiện đến với La-ban, người A-ram, và phán với ông: “Dù lành hay dữ, hãy thận trọng, đừng nặng lời với Gia-cốp.” 25 Khi La-ban bắt kịp Gia-cốp thì Gia-cốp đã đóng trại trên núi; La-ban và bà con anh em mình cũng đóng trại trên núi. 26 La-ban nói với Gia-cốp: “Con đã làm gì vậy? Tại sao con đánh lừa cha và dẫn các con gái của cha đi như tù binh vậy? 27 Tại sao con lén lút trốn đi và lừa gạt cậu? Sao không cho cha biết để cha tiễn các con đi cách vui vẻ trong tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống? 28 Sao con không để cho cha hôn từ biệt con cháu của cha? Con đã hành động thật dại dột! 29 Cha thừa sức để làm hại con, nhưng đêm qua Đức Chúa Trời của tổ phụ con đã phán với cha rằng: ‘Dù lành hay dữ, hãy thận trọng, đừng nặng lời với Gia-cốp.’ 30 Bây giờ, vì quá mong muốn trở về quê cha đất tổ mà con đã ra đi, nhưng tại sao con lại lấy trộm các tượng thần của cha?” 31 Gia-cốp nói với La-ban: “Vì con sợ cha sẽ bắt hai người con gái của cha lại. 32 Còn nếu cha tìm thấy các tượng thần của cha nơi ai thì người đó sẽ phải chết. Bây giờ, trước sự chứng kiến của bà con chúng ta, cha cứ lục soát hành lý của con, vật gì thuộc về cha, xin cha lấy lại.” Gia-cốp thực tình không biết rằng Ra-chên đã lấy trộm các tượng thần đó. 33 Vậy, La-ban vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, trại hai nữ tì, nhưng chẳng tìm được gì cả. Từ trại Lê-a ông bước sang trại Ra-chên. 34 Ra-chên đã lấy các tượng thần đó và giấu dưới bành lạc đà rồi ngồi lên trên. La-ban lục soát khắp trại nhưng chẳng thấy các tượng thần. 35 Ra-chên thưa với cha: “Vì trong con có việc riêng của phụ nữ, con không tiện đứng dậy trước mặt cha, xin cha đừng giận con.” La-ban lục lọi nhưng chẳng thấy các tượng thần đâu cả.

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp cố gắng rời Cha-ran trong khi La-ban ở ngoài cắt lông cừu. Khi La-ban phát hiện ra, ông ta tức giận và đuổi theo Gia-cốp. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã cảnh báo La-ban không được làm hại Gia-cốp, nên ông ta không thể làm gì Gia-cốp. La-ban chỉ có thể trách mắng Gia-cốp vì rời đi một cách lặng lẽ và đề nghị trả lại những thứ bị mất trong nhà ông ta. Thực tế, Ra-chên chính là người ăn cắp những đồ của La-ban. Gia-cốp không biết điều này, nhưng ông nói rằng nếu ai đó ăn cắp chúng, thì họ không được sống.  La-ban lục soát tất cả các lều trại của Gia-cốp, nhưng Ra-chên có thể tránh khỏi nguy hiểm bằng cách nói dối rằng nàng đang có kỳ phụ nữ (c.17-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24, 29 Đức Chúa Trời hiện ra với La-ban, người đang đuổi theo Gia-cốp, và đòi hỏi rằng Gia-cốp sẽ không bị hại. Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ bảo vệ Gia-cốp bất cứ nơi nào ông đi (28:15). Chúng ta có đang lo lắng hoặc sợ hãi điều gì đó không? Hãy nhớ lời hứa của Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta và hãy có đức tin nơi Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-29 La-ban tức giận vì Gia-cốp đã lừa ông ta. Tuy nhiên, người phải bị quở trách là chính La-ban – một kẻ nói dối và là chúa của sự lừa dối. Lời nói và hành động của chúng ta có nhất quán với nhau để những người khác không quở trách chúng ta, hay không?

Tham khảo

31:20 Gia-cốp đã đánh lừa La-ban. Thành ngữ tiếng Hê-bơ-rơ ở đây là “đánh lừa” nghĩa đen là “đánh cắp mất trái tim”. Việc lặp lại động từ “đánh cắp” trong c.19–20 nhấn mạnh một trong các chủ đề quan trọng của phân đoạn này. Cho dù Gia-cốp chỉ lấy những gì thuộc về ông, La-ban sau này vẫn buộc tội ông đánh cắp mọi thứ mà bây giờ là tài sản của ông (c.43).

31:21 vùng đồi núi Ga-la-át. Vùng đất nằm về phía đông của sông Giô-đanh, vài trăm dặm về phía nam của Pha-đan A-ram. 31:22–24 La-ban đuổi kịp Gia-cốp khoảng 10 ngày sau khi ông rời đi. Đến giai đoạn này Gia-cốp, cùng với gia đình và bầy vật, đã đến Ga-la-át.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con nương tựa và có đức tin nơi Ngài, Đức Chúa Trời ôi. Sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài ở cùng chúng con trong suốt cuộc đời chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 17-20

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like