Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Giữa Sự Khủng Hoảng Và Phước Hạnh

Ngày 06 – Giữa Sự Khủng Hoảng Và Phước Hạnh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 26: 1-16

1 Ngoài trận đói đã xảy ra trước đây trong thời Áp-ra-ham, bây giờ trong xứ lại xảy ra một trận đói nữa. Vì thế, Y-sác đi đến Ghê-ra, gặp A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin. 2 Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán: “Đừng xuống Ai Cập, hãy ở trong xứ mà Ta sẽ chỉ cho con. 3 Hãy tạm cư trong xứ nầy, Ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con; vì Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con tất cả các vùng đất nầy và Ta sẽ làm trọn lời Ta đã thề với Áp-ra-ham, cha của con. 4 Ta sẽ làm cho dòng dõi con nhiều như sao trên trời và ban cho dòng dõi con tất cả các vùng đất nầy. Mọi dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước; 5 vì Áp-ra-ham đã vâng lời Ta, tuân giữ những điều Ta truyền dạy cũng như các điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của Ta.”

6 Vậy Y-sác ở tại Ghê-ra. 7 Vì Rê-bê-ca có nhan sắc nên khi dân địa phương hỏi Y-sác về vợ ông thì ông bảo: “Cô ấy là em gái tôi”. Ông ngại nói: “Cô ấy là vợ tôi” vì sợ những người đàn ông trong xứ có thể vì nàng mà giết mình. 8 Y-sác đã ở đó một thời gian dài thì một hôm, A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin, nhìn qua cửa sổ và thấy Y-sác đang âu yếm vợ là Rê-bê-ca. 9 A-bi-mê-léc đòi Y-sác đến và nói: “Cô ấy chính là vợ ngươi! Tại sao ngươi lại nói: ‘Cô ấy là em gái tôi’?” Y-sác thưa với vua: “Vì tôi thầm nghĩ không khéo mình phải bỏ mạng vì nàng chăng.” 10 A-bi-mê-léc hỏi: “Ngươi đã làm gì cho chúng ta vậy? Nếu lỡ có một người dân đến nằm với vợ ngươi thì ngươi đã làm cho chúng ta mắc tội rồi!” 11 Vì thế, A-bi-mê-léc truyền lệnh cho toàn dân rằng: “Ai đụng đến người nầy hoặc vợ ông ta thì sẽ bị xử tử.”

12 Y-sác gieo hạt giống trong xứ đó và năm ấy ông thu hoạch gấp trăm lần, vì Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. 13 Ông trở nên thịnh vượng, của cải ngày một nhiều thêm đến nỗi ông thành một người vô cùng giàu có. 14 Ông có nhiều bầy chiên, bầy bò và rất nhiều đầy tớ nên bị người Phi-li-tin ghen tị. 15 Tất cả những giếng mà trước đây các đầy tớ của Áp-ra-ham, cha ông, đã đào, bây giờ đều bị người Phi-li-tin lấy đất bít lại. 16 A-bi-mê-léc nói với Y-sác: “Ngươi hãy rời xa chúng ta, vì ngươi đã trở nên quá hùng mạnh so với chúng ta.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi một nạn đói xảy ra ở Ca-na-an, Y-sác đã cố gắng đi xuống Ai Cập như Áp-ra-ham đã làm. Tuy thế, Đức Chúa Trời đã nhắc lại giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham và ra lệnh cho Y-sác ở lại Ghê-ra (c.1-6). Khi Y-sác ở Ghê-ra, người ta hỏi ông về Rê-bê-ca, vợ ông. Và cũng giống như cha mình, Y-sác nói dối rằng Rê-bê-ca là em gái ông. Lời nói dối của Y-sác chẳng bao lâu sau đã bị A-bi-mê-léc, vua của người Phi-li-tin phát hiện. Nhưng Đức Chúa Trời đã bảo vệ Y-sác và Rê-bê-ca khỏi A-bi-mê-léc (c.7-11). Như vậy, bởi vì phước của Đức Chúa Trời không rời bỏ Y-sác, ông đã trở nên giàu có. Bởi tình huống này, Y-sác bị nhiều người ghen tị và bị đuổi khỏi Ghê-ra (c.12-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-5 Đối với Y-sác, người hoạch định xuống Ai Cập để tránh nạn đói, Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho ông không được đi. Sau đó Ngài nhắc lại những lời hứa liên quan đến đất đai và hậu duệ Ngài đã lập với Áp-ra-ham. Chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào với mạng lệnh của Đức Chúa Trời ở lại nơi khó khăn đang tiếp tục xảy đến với chúng ta? Chúng ta đáp ứng như thế nào để có đức tin nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời, điều không thể nhìn thấy được?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-11 A-bi-mê-léc một cách tình cờ phát hiện ra rằng Y-sác và Rê-bê-ca là vợ chồng. Ông ta quở trách Y-sác và đảm bảo rằng người ta sẽ không ngủ với Rê-bê-ca. Đức Chúa Trời bảo vệ những người của Ngài thậm chí thông qua những sự việc trùng lặp hoặc những vị vua người ngoại.

Tham khảo

26:1–35 Y-sác ở Ghê-ra.  Những sự kiện được ký thuật lại trong phần này có lẽ xảy ra sau khi Áp-ra-ham qua đời, khi Ê-sau và Gia-cốp còn là những thanh niên. Phần nhiều của chương này khá giống những cảnh trong cuộc đời của Áp-ra-ham. Chương này cũng khẳng định rằng những lời hứa thiên thượng cho Áp-ra-ham được truyền cho Y-sác.

26:8 nhìn thấy Y-sác cười với Rê-bê-ca. Trong văn cảnh này động từ tiếng Hê-bơ-rơ “cười” ngụ ý tiếng cười khi họ tình cảm âu yếm. Người kể chuyện cố ý chọn động từ này để tạo ra một trò chơi chữ với tên “Y-sác,” có nghĩa là “anh ấy cười”. A-bi-mê-léc thấy Y-sác “đang giỡn chơi” cùng Rê-bê-ca và đã rút ra một kết luận rõ ràng rằng họ là vợ chồng.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không tự mãn trong việc vâng lời ngày hôm nay, và xin hãy giúp chúng con không thất vọng trước những thất bại của ngày hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sô-phô-ni 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like