Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Khi Áp-Ram Quên Lời Hứa

Ngày 12 – Khi Áp-Ram Quên Lời Hứa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 12: 10-20

10 Bấy giờ có một nạn đói xảy ra trong xứ. Áp-ram xuống Ai Cập tạm cư, vì nạn đói rất nghiêm trọng. 11 Khi sắp vào Ai Cập, Áp-ram bảo Sa-rai, vợ mình: “Anh biết em là một phụ nữ xinh đẹp. 12 Khi người Ai Cập thấy em, họ sẽ nói: ‘Đó là vợ hắn’; rồi họ sẽ giết anh, nhưng để em sống. 13 Vậy, em hãy xưng là em gái anh, để vì em mà anh được đối xử tốt, và nhờ em mà mạng sống anh được an toàn.” 14 Khi Áp-ram vào Ai Cập, người Ai Cập thấy người phụ nữ nầy rất xinh đẹp. 15 Các quan chức của Pha-ra-ôn thấy nàng thì trầm trồ trước mặt vua, và người phụ nữ nầy bị triệu vào cung Pha-ra-ôn. 16 Nhờ nàng mà Pha-ra-ôn hậu đãi Áp-ram, và Áp-ram được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái.

17 Nhưng cũng vì Sa-rai, vợ Áp-ram, Đức Giê-hô-va đã giáng trên Pha-ra-ôn và cả hoàng gia những tai ương nặng nề. 18 Pha-ra-ôn đòi Áp-ram đến và hỏi: “Ngươi đã làm gì cho ta vậy? Sao không cho ta biết nàng là vợ ngươi? 19 Tại sao ngươi nói: ‘Nàng là em gái tôi’ khiến ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ, vợ ngươi đây, hãy nhận lại và đi đi.” 20 Pha-ra-ôn truyền lệnh cho thuộc hạ đưa Áp-ram và vợ ra đi cùng với tất cả tài sản ông có.

Suy ngẫm và hiểu

Khi nạn đói hoành hành xứ Ca-na-an, Áp-ram đã đi tới Ai-cập mà không cầu hỏi Đức Chúa Trời. Hơn nữa, để cứu mạng sống mình, ông đã nói dối người Ai-cập rằng vợ ông, Sa-rai, là em gái mình. Hậu quả thật kinh khủng. Mặc dù ông đã nhận được nhiều gia sản, đổi lại, ông phải trao vợ mình cho vị vua Ai-cập (c.14-16). Sau đó Đức Chúa Trời đã can thiệp, bằng việc mang đến bệnh dịch giáng trên Pha-ra-ôn và hoàng gia. Khiếp sợ bởi điều này, Pha-ra-ôn đã trả lại Sa-rai cho Áp-ram. Do bất tuân, Áp-ram đã đi xuống Ai-cập, nhưng Đức Chúa Trời đã bảo vệ ông bằng ân điển của Ngài, và thậm chí còn cho phép ông trở nên giàu có (c.17-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-20Đức Chúa Trời đã không chỉ cứu Áp-ram khỏi cơn nguy hiểm ông tự chuốc lấy, mà qua sự nguy hiểm này, đã ban cho Áp-ram gia sản. Đức Chúa Trời đổi nỗi thống khổ thành phước hạnh, vì thế, bất cứ khi nào và bất cứ điều gì mà chúng ta đã làm sai, đừng do dự mà hãy ăn năn, và quay trở lại với Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10Thậm chí nạn đói đã đến cả miền Đất Hứa. Điều này là vì Ca-na-an không phải là thiên đàng; chỉ ở trong tay của Đức Chúa Trời thì nó mới là một xứ màu mỡ. Nhưng sự yếu đuối của Áp-ram đã khiến ông nghĩ rằng hoàn cảnh còn lớn hơn cả Chúa, và thế là ông đã quên lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta có quên đi lời hứa của Đức Chúa Trời khi chúng ta nghĩ đến hoàn cảnh của mình không?

Tham khảo   

12:11-13 Sợ sự sống của mình sẽ bị nguy hiểm vì vẻ đẹp của Sa-rai, Áp-ram nghĩ ra một mưu mẹo dựa trên một nửa sự thật (xem 20:12). Những hành động ích kỷ của Áp-ram hàm ý rằng ông nghĩ Đức Chúa Trời không thể bảo vệ ông. Tuy nhiên, khi kế hoạch không như mong đợi, chính Chúa là Đấng giải cứu ông (12:17).

12:15 Pha-ra-ôn là danh xưng được đặt cho vua Ai Cập, chứ không phải là tên riêng. 12:17 Việc chiếm Sa-rai của Pha-ra-ôn mang đến sự hình phạt thiên thượng trên vua và hoàng tộc. Sự kiện này (bệnh dịch, Xuất Ai Cập Ký 11:1) báo trước cuộc xuất khỏi Ai Cập khi Đức Chúa Trời trừng phạt vị Pha-ra-ôn khác vì sự ngược đãi đối với con cháu của Áp-ram.

Cầu nguyện:Lạy Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài ở đây nên chúng con sẽ không từ bỏ đức tin của chúng con, ngay cả khi chúng con ở trong gian khổ.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 25-28

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like