Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Kiện Cáo Đấng Tạo Hóa?

Ngày 25 – Kiện Cáo Đấng Tạo Hóa?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 37:1-24

1 “Giông tố đó làm tim tôi run sợ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 2 Hãy nghe, hãy lắng nghe tiếng Ngài như tiếng sấm, tiếng rền vang ra từ miệng Ngài! 3 Ngài khiến nó vang dội khắp bầu trời, chiếu sấm chớp đến tận cùng trái đất. 4 Rồi đến tiếng ầm vang.với giọng uy nghiêm, Ngài cất tiếng sấm rền, khi tiếng Ngài trỗi lên thì sấm chớp tung hoành. 5 Đức Chúa Trời phát tiếng sấm rền kỳ diệu; Ngài làm những việc lớn lao mà chúng ta không sao hiểu nổi. 6 Vì Ngài phán với tuyết:  ‘Hãy rơi xuống đất’; và với mưa rào:  ‘Hãy tuôn như thác đổ’. 7 Ngài niêm phong bàn tay của mọi người, để con người mà Ngài dựng nên biết công việc Ngài. 8 Khi ấy thú rừng rút vô hang, nằm yên trong hầm của chúng. 9 Gió lốc từ phương nam kéo tới, gió lạnh từ phương bắc tràn về. 10 Hơi thở Đức Chúa Trời tạo nên nước đá; nước mênh mông đông cứng thành băng. 11 Ngài chứa hơi nước trong mây đen, dùng mây gieo sấm chớp của Ngài. 12 Mây trôi mọi hướng theo sự dẫn dắt của Ngài, để hoàn tất mọi việc Ngài truyền bảo khắp mọi nơi trên đất. 13 Ngài sai mây đi, có khi để sửa phạt, có lúc để tưới đất đai, hoặc ban phước trên loài người. 14 Xin anh Gióp hãy nghe lời nầy, xin đứng yên và chiêm ngưỡng các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. 15 Anh có biết bằng cách nào Đức Chúa Trời ban lệnh cho chúng, và khiến sấm chớp rực sáng trong mây không? 16 Anh có biết làm sao mây giữ thăng bằng khi trôi giạt, một kỳ công của Đấng Toàn Tri không? 17 Anh có biết vì sao quần áo mình nóng lên, khi mặt đất im lìm vì gió nam thổi đến không? 18 Anh có thể cùng Ngài trải bầu trời ra, làm cho nó cứng như một tấm kính đúc không? 19 Xin dạy chúng tôi biết phải thưa gì với Chúa; vì dốt nát, chúng tôi không biết trình bày sự việc. 20 Tôi nào có muốn thưa với Ngài; tại sao tôi lại muốn Ngài tiêu diệt mình chứ? 21 Bây giờ, không ai có thể nhìn vào ánh sáng, khi nó chói lòa trên bầu trời, lúc gió đã thổi qua và bầu trời quang đãng. 22 Từ phương bắc đem ánh vàng rực rỡ; Đức Chúa Trời ngự đến với uy nghiêm đáng sợ vô cùng! 23 Đấng Toàn Năng, chúng ta không tìm đến Ngài được; Ngài quyền năng và chính trực tuyệt đối, Ngài công chính vô cùng, không ức hiếp ai. 24 Chính vì thế mà loài người tôn kính Chúa, Ngài không đoái đến kẻ tưởng mình khôn ngoan.”

Suy ngẫm và hiểu

Ê-li-hu ngợi khen quyền năng của Đức Chúa Trời, điều được bày tỏ qua thiên nhiên. Con người có thể không hiểu các công việc của Đức Chúa Trời được làm thành như thế nào, nhưng những hiện tượng của thiên nhiên khiến chúng ta suy nghĩ đến việc Đức Chúa Trời là ai và Ngài đã làm những gì (c.1-13).

Ê-li-hu đề nghị Gióp suy nghĩ lại về những điều ông đã nói liên quan đến Đức Chúa Trời, và lấy lại sự buộc tội của ông đối với Đức Chúa Trời (c.14-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-13 Đức Chúa Trời giám sát và tể trị toàn cõi tự nhiên, bao gồm tất cả mọi sự đang diễn ra trong thế giới này, theo ý muốn riêng của Ngài. Chúng ta hãy suy ngẫm về những công việc tỉ mỉ của Đức Chúa Trời, điều bày tỏ ra ý muốn của Ngài thông qua các hiện tượng thiên nhiên. Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-24 Ê-li-hu khuyên rằng tốt hơn là kính sợ Đức Chúa Trời, thay vì than phiền về sự công bình của Đức Chúa Trời toàn năng. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể hỏi Đức Chúa Trời về sự công bình của Ngài khi chúng ta không hiểu, cũng như là sự kính sợ Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đáp lời chúng ta!

Tham khảo

37:13 Những mục đích tể trị của Đức Chúa Trời có thể liên hệ đến con người (sự chỉnh sửa hoặc tình tình yêu thương), hoặc là để chỉ vùng đất của Ngài (xem cả 38:25–27). 37:16 Ê-li-hu nói đến Đức Chúa Trời như một Đấng hiểu biết trọn vẹn, sự mô tả ông ta lần đầu sử dụng cho chính mình trong việc trình dâng bài nói này thay mặt Đức Chúa Trời (xem 36:4).

37:21–23 Ê-li-hu so sánh ánh sáng sau khi một cơn bão tan (c.21) với Đức Chúa Trời, Đấng mặc bằng sự uy nghi lạ lùng (c.22), Đấng người ta không thể tìm thấy được, Đấng vô cùng quyền năng, và là Đấng không vi phạm điều gì đúng (c 23).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi sự công bình và tình yêu thương của Ngài, hỡi Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài cung cấp mọi thứ trong thế giới này cho chúng con.

Đọc KinhThánh trong năm: Giê-rê-mi 24-26

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like