Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Đấng Làm Chứng Cho Tôi Ở Trên Trời

Ngày 29 – Đấng Làm Chứng Cho Tôi Ở Trên Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp16:18-17:16

18 Hỡi đất, đừng vùi lấp máu ta! Hãy để tiếng kêu than của ta cứ mãi vang xa! 19 Ngay giờ nầy Đấng làm chứng cho tôi ở trên trời, Đấng bảo lãnh tôi ở nơi cao. 20 Các bạn tôi chế nhạo tôi, nhưng tôi đổ nước mắt mà khóc với Đức Chúa Trời, 21 như một người biện hộ cho con người với Đức Chúa Trời, như con cái loài người biện hộ cho bạn hữu mình! 22 Vì tháng năm ít ỏi sắp trôi qua, tôi sẽ đi con đường mà tôi không trở lại.”

17

1 “Hơi thở con đã tắt, các ngày con đã tàn,

Mồ mả chờ đợi con! 2 Bọn nhạo báng vây quanh con, mắt con luôn thấy sự khiêu khích của chúng. 3 Xin Chúa bảo lãnh con bên Chúa, vì ngoài Ngài ai sẽ bảo lãnh con? 4 Vì Chúa khiến tâm trí chúng mù tối, nên Ngài không cho chúng chiến thắng. 5 Kẻ nào tố cáo bạn bè để kiếm thưởng, mắt của con cái chúng sẽ bị hao mòn.” 6 “Ngài khiến tôi thành trò cười cho thiên hạ, để mọi người khạc nhổ vào mặt tôi. 7 Mắt tôi mờ đi vì sầu khổ, toàn thân tôi chỉ còn là chiếc bóng. 8 Thấy tôi, người ngay thẳng phải bàng hoàng, người vô tội sẽ nổi giận với bọn vô đạo. 9 Nhưng người công chính giữ vững đường lối mình, người có đôi tay trong sạch sẽ ngày càng mạnh mẽ. 10 Các anh ơi, hãy biện luận nữa đi! Nhưng trong các anh, tôi chẳng thấy ai khôn ngoan. 11 Các ngày tôi qua đi, kế hoạch tôi gãy đổ cùng với những khát vọng của lòng tôi. 12 Họ lấy đêm làm ngày; trong bóng tối họ nói rằng ánh sáng gần kề.

13 Nếu tôi hi vọng âm phủ là nhà mình, và trải giường ra trong bóng tối; 14 nếu tôi gọi huyệt mộ: ‘Đây là cha tôi’, và gọi sâu bọ rằng: ‘Đây là mẹ, là chị tôi’; 15 thì hi vọng tôi ở đâu? Ai sẽ thấy được niềm hi vọng của tôi? 16 Có phải hi vọng đó cũng xuống cửa âm phủ với tôi, khi chúng ta cùng đi vào bụi đất?” 

Suy ngẫm và hiểu 

Như máu của A-bên từ đất kêu thấu lên Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 4:10), Gióp bảo mặt đất kêu cầu với Chúa cho mình. Gióp muốn một người bạn thật sự, người sẽ kêu cầu giúp ông chứ không phải là những người bạn nhạo báng ông (16:18-17:2). Ông nói rằng không có hy vọng chừa lại cho ông và lại một lần nữa cầu xin Đức Chúa Trời hãy là Nhân Chứng cho sự vô tội của ông (17:3-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

17:3, 6 Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể chứng minh sự công chính của Gióp. Gióp, người biết sự thật này, đã cầu xin Chúa chứng minh sự công chính của mình, cho dù Ngài đã tấn công ông và khiến ông thành trò cười. Nghe có vẻ như một nghịch lý, nhưng Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta nỗi đau cũng là Nhân Chứng của chúng ta, Đấng bênh vực chúng ta. Chúng ta đừng tuyệt vọng trước những lời lên án từ người khác, mà hãy chỉ nhìn lên Đức Chúa Trời Chứng Nhân của chúng ta mà thôi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17:2-16 Các bạn của Gióp đã quay lưng lại với ông khi ông đang kêu than vì đau đớn. Chúng ta thì thế nào? Hãy lắng nghe tiếng kêu than của những người đang đau đớn mà hy vọng duy nhất là được chết (c.11-16). Chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu yên lặng trong tâm linh họ.

Tham khảo

16:19 Ai là nhân chứng của Gióp … ở trên trời, người làm chứng thay mặt ông? Có phải một trong “các thánh” bị Ê-li-pha chế nhạo (5:1)? Lời khẩn cầu không thật chắc chắn về một “người phân xử” (9:33) ngày càng gia tăng sự tin tưởng ở đây biết rằng chỉ mình Đức Chúa Trời là nguồn của sự khốn khổ của ông. Vì vậy, cũng gia tăng sự nhận biết của ông rằng chỉ duy nhất Chúa là niềm hy vọng của ông về sự bào chữa. Đối với Gióp, điều này có thể chưa rõ ràng, nhưng cuối cùng nó sẽ rõ ràng; xem 19:25.

17:5 Đọc 1-4 dường như với Đức Chúa Trời (c.3-4 một cách trực tiếp), trong câu 5, Gióp có thể cầu xin Đức Chúa Trời nhớ điều mà các bạn mình đã làm, cảnh báo các bạn về hậu quả của các hành động như thế, hoặc cả hai. Nhiều người giải thích nghĩ rằng c.5 trích dẫn từ một câu châm ngôn thời đó mà nếu sự thực mang một thông điệp giống với những lời cảnh báo khác trong Cựu Ước chống lại nhân chứng dối (xem Phục Truyền 19:18-19; Châm ngôn 19:5,9).

Cầu nguyện:Đức Chúa Jêsus ôi, xin hãy là Người Bảo Lãnh, Đấng Trung Bảo của chúng con, và xin hãy bênh vực chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 4-6.

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like