Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Sự Công Chính Của Gióp Được Khen Ngợi Và Bị Nghi Ngờ

Ngày 09 – Sự Công Chính Của Gióp Được Khen Ngợi Và Bị Nghi Ngờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp1:1-12

Tại xứ Út-xơ có một người tên là Gióp. Ông là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác. 2 Ông có bảy con trai và ba con gái. 3 Tài sản ông gồm có: Bảy nghìn chiên, ba nghìn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và rất nhiều đầy tớ. Ông là người giàu có nhất trong các dân tộc Đông phương.

4 Các con trai ông thường thay phiên nhau mở tiệc tùng, hết nhà nầy sang nhà khác và sai mời ba chị em gái đến ăn uống chung với mình. 5 Sau những ngày tiệc tùng, Gióp cho gọi các con về để làm lễ thanh tẩy chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ: “Biết đâu các con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng ĐứcChúa Trời.” Gióp thường xuyên làm như vậy.

6 Một ngày kia, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng đến với họ. 7 Đức Giê-hô-va hỏi Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?” Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va: “Tôi đi nơi nầy nơi kia trên đất, dạo quanh khắp đó đây.” 8 Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, đầy tớ của Ta không? Trên thế gian nầy chẳng có ai được như Gióp; một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác.” 9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va: “Lẽ nào Giópkính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao? 10 Chẳng phải chính Ngài đã dựng hàng rào bảo vệ quanh ông ta và gia đình cùng mọi sản vật của ông ta đó sao? Ngài đã ban phước trên công việc của tay ông ta và làm cho của cải ông ta lan tràn khắp đất. 11 Nhưng bây giờ Chúa thử giơ tay đánh vào tất cả những gì thuộc về ông ta, xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không!” 12 Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: “Nầy, Ta giao mọi vật thuộcvề Gióp vào tay ngươi, nhưng không được tra tay vào người Gióp.” Sa-tan liền rút lui khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va.

Suy ngẫm và hiểu

Gióp, từ xứ Út-xơ, không chỉ là một người giàu có với nhiều gia súc và nhiều đầy tớ, mà ông còn là người có đức tin, yêu mến Đức Chúa Trời và khinh thường điều ác. Đức tin của Gióp có thể được nhìn thấy theo cách mà ông quan tâm đến mười người con của ông (c.1-6). Đức Chúa Trời đẹp lòng với Gióp và khoe ông với Sa-tan, nhưng Sa-tan quả quyết rằng lý do duy nhất mà Gióp yêu mến Đức Chúa Trời là vì các phước hạnh mà Ngài đã ban cho ông. Vì thế, để bày tỏ đức tin đơn sơ của Gióp cho Sa-tan, Đức Chúa Trời cho phép Gióp bị Sa-tan thử thách (c.7-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-12 Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên chúng ta không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh riêng của chúng ta một cách trọn vẹn được. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Đức Chúa Trời biết chúng ta và hành động vì điều tốt lành qua tất cả các hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta đừng để mất đức tin này và hãy đặt tất cả mọi thứ trước mặt Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-11 Sa-tan tuyên bố rằng lý do khiến Gióp kính sợ Đức Chúa Trời là bởi vì các phước hạnh mà Ngài đã ban cho ông. Rồi nó khẳng định rằng nếu Đức Chúa Trời cất đi tất cả những gì thuộc về Gióp, thì Gióp sẽ bỏ Đức Chúa Trời như những người khác đã từng làm. Lý do chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời là gì? Có phải chúng ta sẽ vẫn có đức tin nơi Ngài ngay cả khi chúng ta mất mọi thứ mà chúng ta có không?

Tham khảo   

1:6-12 Thách thức ở trên trời. Với Gióp bây giờ đã được giới thiệu, khung cảnh chuyển sang tòa án thiên thượng. Chúa làm Sa-tan chú ý đến Gióp, do đó bắt đầu một chuỗi các sự kiện trải dài suốt phần còn lại của sách. Những nhân vật chính ở thế gian vẫn không biết gì về những cuộc thảo luận trên trời.

1:12 Thực tế là Sa-tan đã phải xin phép để thử thách Gióp (xem 2:6) chỉ ra rằng phạm vi quyền lực của nó rốt cuộc vẫn ở dưới sự tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời – điều mà Gióp cũng nhắc đến, nhưng không biết hoặc không đề cập đến cuộc đối thoại trên trời và mối quan hệ của nó với các nan đề của ông (1:21; 2:10).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời, Vua của chúng con ôi, dù chúng con ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin hãy giúp chúng con đắc thắng sự tấn công của Sa-tan.

Đọc KinhThánh trong năm: Thi Thiên 142-144

Được sự cho phép của Liên đoàn đọc Kinh thánh SU Việt Nam

Bình Luận:

You may also like