Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Sống Để Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Ngày 05 – Sống Để Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-8

1 Cuối cùng, thưa anh em, trong Chúa là Đức Chúa Jêsus, chúng tôi nài xin và khuyến giục anh em rằng anh em đã học nơi chúng tôi phải sống thế nào cho vui lòng Đức Chúa Trời, và anh em đang sống như thế thì hãy tiếp tục sống ngày càng tốt hơn. 2 Vì anh em biết những giáo huấn nào mà chúng tôi đã nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus truyền cho anh em. 3 Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm; 4 mỗi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng, 5 đừng sa vào tình dục phóng đãng như người ngoại, là những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời. 6 Trong vấn đề nầy, chớ có ai vi phạm, hay lợi dụng anh em mình; vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những điều đó, như chúng tôi đã nói trước và khuyến cáo anh em rồi. 7 Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng đến sự thánh hóa. 8 Cho nên, ai từ chối điều chúng tôi nói thì không phải là từ chối con người đâu, nhưng là từ chối Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh em.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô nhấn mạnh rằng các Cơ Đốc nhân phải sống một đời sống thánh khiết vì Đức Chúa Trời là Thánh. Đời sống thánh khiết mà Phao-lô đã dạy bao gồm việc tránh các tội về tình dục và không được yêu quý kính trọng vợ của người khác và với sự thánh khiết (c.1-5). Tình dục phóng đãng là một tội lỗi kinh khiếp có thể hủy hoại hôn nhân, những mối quan hệ với các anh em khác và thậm chí là cả mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời nữa. Như vậy, nếu một Cơ Đốc nhân tiếp tục phạm tội tình dục phóng đãng, thì người ấy sẽ phải trả giá, vì người ấy đang coi thường ý muốn của Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh (c.6-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8 Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho các Cơ Đốc nhân, và Đức Thánh Linh giúp đỡ các Cơ Đốc nhân sống một đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì thế, họ phải chiến đấu chống lại tội lỗi và sự cám dỗ, phụ thuộc vào Đức Thánh Linh và sống đời sống thánh khiết.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6 Phao-lô nói rằng tình dục phóng đãng làm tổn hại đến các anh em. Điều này có nghĩa là các vấn đề về tình dục là về các mối quan hệ. Vì thế, việc mua bán tình dục và xem người khác như là những đối tượng giải trí chứ không phải con người, là phạm tội hủy hoại mối quan hệ của con người, và thậm chí còn tệ hơn, phạm tội sỉ nhục Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài.

Tham khảo   

4:1 Cuối cùng (tiếng Hy Lạp là loipon). Phao-lô đang chỉ ra rằng hoặc ông đang tiến đến cuối thư hoặc đơn giản là ông đang bắt đầu một phần mới (Phi-líp 3:1); rõ ràng là có nhiều điều để nói. Bước theo và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là sống một đời sống làm vui lòng Ngài. ngày càng tốt hơn. Quá trình trưởng thành trong sự thánh hóa và trong khả năng “làm Chúa đẹp lòng” của họ vẫn chưa được hoàn thành.

4:3 lánh xa sự gian dâm. Đối với dân ngoại trước đây, sự cám dỗ phạm tội tình dục là rất mạnh (xem 1 Cô-rinh-tô 5-6). Bằng việc dùng thuật ngữ Hy Lạp là porneia ( nhắc đến việc ngoại tình, thông dâm, hoặc sự gian dâm khác), Phao-lô cấm bất kỳ hoạt động tình dục nào ngoài giới hạn của hôn nhân thông thường (xem Ê-phê-sô 5:3; 1Phi-e-rơ 1:15-22).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con phụ thuộc vào Đức Thánh Linh để trở thành một gia đình và Hội Thánh chiến thắng văn hóa đầy nhục dục và những cám dỗ về tình dục.

Đọc KinhThánh trong năm: Thi Thiên 128-131

Bình Luận:

You may also like