Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Phúc Âm Và Phao-Lô

Ngày 01 – Phúc Âm Và Phao-Lô

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 1:1-17

1 Phao-lô, đầy tớ của Đấng Christ Jêsus, được kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng cho Tin Lành của Đức Chúa Trời, 2 là Tin Lành mà Đức Chúa Trời phán hứa từ trước qua các nhà tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh. 3 Ấy là Tin Lành về Con Ngài, là Đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua Đa-vít; 4 về thần linh thánh khiết, thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, được tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta. 5 Nhờ Ngài, chúng tôi đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để vì danh Ngài đem mọi dân tộc đến sự vâng phục do đức tin. 6 Anh em cũng ở trong số những người được kêu gọi để thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ. 7 Tôi kính gửi đến tất cả những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, là những người được gọi làm thánh đồ. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em!

8 Trước hết, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về tất cả anh em, vì đức tin anh em đã được đồn khắp thế giới. 9 Đức Chúa Trời, Đấng mà tôi hết lòng phục vụ qua việc rao giảng Tin Lành về Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi luôn nhắc đến anh em 10 mỗi khi cầu nguyện. Tôi nài xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, mở đường cho tôi có dịp đến với anh em. 11 Vì tôi rất mong đến thăm anh em để chia sẻ với anh em sự ban cho thiêng liêng, nhờ đó anh em được vững mạnh; 12 nghĩa là để chúng ta có thể khích lệ nhau bằng đức tin của chúng ta, tức là của anh em và của tôi. 13 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng đã nhiều lần tôi định đến thăm anh em để gặt hái ít nhiều bông trái trong anh em, cũng như trong các dân ngoại khác; nhưng cho đến nay vẫn còn bị ngăn trở. 14 Tôi mắc nợ cả người Hi Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. 15 Vì vậy, tôi cũng tha thiết được rao giảng Tin Lành cho anh em, là những người đang sống ở Rô-ma nữa. 16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hi Lạp. 17 Vì trong Tin Lành nầy, sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có lời chép: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin.”

Suy ngẫm và hiểu

Trước tiên, Phao-lô tự giới thiệu là một đầy tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và một sứ đồ được kêu gọi để rao giảng Phúc Âm. Sau đó, ông tiếp tục bày tỏ rằng Phúc Âm mà ông rao giảng là từ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus Christ là trung tâm của Phúc Âm (c.1-7). Hơn nữa, Phao-lô cho biết rằng ông muốn thăm các Cơ Đốc nhân ở Rô-ma và giúp đức tin của họ tăng trưởng. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, ông viết thư nói với họ rằng Phúc Âm là quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng cứu mọi kẻ tin (c.8-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 2-4 Nguồn gốc của Phúc Âm ở cùng Đức Chúa Trời. Đó là chân lý tuyệt đối mà con người không tạo ra được. Đức Chúa Trời đã hoàn thành Phúc Âm đã được hứa qua các nhà tiên tri. Phúc Âm này là Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời; đó là quyền năng của Đức Chúa Trời đem đến sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin Ngài. Dù thời hiện đại của chúng ta đang bước đi theo thuyết tương đối, thì chúng ta phải giữ chặt lấy sự tuyệt đối và duy nhất của Phúc Âm này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 8-15 Lòng yêu mến Đức Chúa Trời của Phao-lô là rõ ràng qua tình yêu thương của ông đối với Hội Thánh ở Rô-ma. Ông đã liên tục cầu nguyện cho các Cơ Đốc nhân ở Rô-ma và mong muốn họ hỗ trợ nhau bằng Phúc Âm. Đức tin và tình yêu đối với Đức Chúa Trời của chúng ta rõ như thế nào trong cộng động của chúng ta?

Tham khảo   

1:2–3 Đức Chúa Jêsus làm ứng nghiệm lời tiên tri của Cựu Ước rằng một hậu duệ của Đa-vít sẽ cai trị đời đời, và vì thế Ngài là Đấng Mê-si-a (xem 2 Sa-mu-ên; Thi thiên 89; 132; Ê-sai 11:1–5; Giê-rê-mi 23:5–6; Ê-xê-chi-ên 34:23–24). Con đời đời của Đức Chúa Trời tiếp nhận nhân loại để trở thành vị Vua, Chúa Cứu Thế.

1:9 Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi. Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời giúp ông có trách nhiệm nếu ông nói điều gì đó sai trái. 1:11–12 khích lệ lẫn nhau. Là một sứ đồ, Phao-lô ao ước khích lệ các Cơ Đốc nhân ở Rô-ma, nhưng cũng đáng chú ý rằng  đức tin của họ cũng giúp khích lệ và làm mạnh mẽ chính ông.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp con khoe mình trong Phúc Âm của Ngài. Đó chính là quyền năng của Ngài đem đến sự cứu rỗi cho những kẻ tin; và xin hãy giúp con là một đầy tớ rao giảng Phúc Âm.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử Ký 25-28

Bình Luận:

You may also like