Home Văn Nghệ Dâng Lời Cảm Tạ

Dâng Lời Cảm Tạ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thoang thoảng hương thơ, Thu phong man mác,
Bàng bạc mây chiều, lác đác theo nhau,
Ngước trông lên mường tượng những nhiệm mầu,
Những năm tháng buồn đau Cha xoa dịu.
“Băm Mấy Năm” qua nâng niu từng bước,
Khỏi lưu đầy trên quê nước thân thương,
Họp nhau đây nơi đất khách tạm nương,
Lòng sao khỏi vấn vương sầu viễn xứ,
Ký ức hiện về, vết hằn quá khứ,
Hiện tại quê người, lữ thứ đành sao!?
Khắc khoải hồn xưa, Thục đế kêu gào!
Thơ thẩn mãi mòn hao cung nguyệt tuế!
Người đuổi đi Chúa dang tay bồng bế,
Ban tình thương biển Thái, đức Ân hồng,
Tám tiết, bốn mùa Xuân Hạ Thu Ðông,
Luôn bảo trọng: Hanh thông mưa nắng hạn.
“Noi gương xưa Ða-ni-ên, Ba bạn,
Chốn quê người cơn quốc-nạn tạm nương,
Quên nguy nàn mở cửa hướng Nam phương,
Ngày ba buổi khẩn tình thương thánh Chúa”.
Tin lời xưa Cha vẫn từng phán hứa:
“Ai cầu xin chẳng lần lữa đáp lời”.
Thương Nước con quá nửa số tuổi đời,
Bồng bệnh vận nước nổi trôi bọt bèo,
Xin cho nước con thoát cảnh khó nghèo,
Lắng nghe tiếng Chúa tin theo Ðạo Trời.
Cho tiếng hoan ca thánh vịnh nơi nơi,
Cho lời cảm tạ Chúa Trời dâng cao.
Thiên Ðàng Vinh Hiển khát khao. Amen

Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com  

Bình Luận:

You may also like