Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Sự Chối Của Phi-E-Rơ

Ngày 13 – Sự Chối Của Phi-E-Rơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 26:69-75

69 Lúc ấy, Phi-e-rơ đang ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái đến gần và nói: “Ông cũng là người ở với Jêsus, người Ga-li-lê.” 70 Nhưng Phi-e-rơ chối ngay trước mặt mọi người rằng: “Tôi không biết cô nói gì.” 71 Khi ra hiên cửa, một đầy tớ gái khác thấy Phi-e-rơ thì nói với những người đứng gần đó rằng: “Ông nầy ở với Jêsus, người Na-xa-rét.” 72 Nhưng Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: “Tôi không hề biết người ấy.” 73 Một lúc sau, những người đứng gần đó nói với Phi-e-rơ rằng: “Chắc chắn ông cũng là một người trong bọn họ, vì giọng nói của ông đã tố cáo ông.” 74 Nhưng Phi-e-rơ nguyền rủa mà thề rằng: “Tôi không biết người đó.” Ngay lúc ấy, gà gáy.

75 Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã nói: “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Rồi ông đi ra và khóc lóc đắng cay.

Suy ngẫm và hiểu

Phi-e-rơ đã ở trong sân nơi Đức Chúa Jêsus bị xét xử. Khi một đầy tớ gái nhận ra Phi-e-rơ và bảo ông đã ở từng với Đức Chúa Jêsus, Phi-e-rơ bảo với người đó ông không biết cô đang nói về cái gì, rồi ông đã đi ra ngoài. Khi ở bên ngoài, một đầy tớ gái khác nhận ra ông và Phi-e-rơ lại chối Đức Chúa Jêsus. Khi những người khác hỏi có phải ông là một trong những môn đồ của Đức Chúa Jêsus không, Phi-e-rơ nguyền rủa, thề rằng ông không biết Đức Chúa Jêsus. Ngay lúc đó, gà gáy và Phi-e-rơ đã nhớ lại Đức Chúa Jêsus đã phán với mình: “Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần”. Phi-e-rơ đã khóc lóc đắng cay (c.69- 75).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.69 Phi-e-rơ đã đi theo Đức Chúa Jêsus và đã theo dõi phiên xét xử từ xa (c.58). Tuy nhiên, bởi việc đứng cách xa Chúa, Phi-e-rơ đã bị thử thách và ông đã thất bại. Chỉ những người đứng tích cực với Chúa trong sự đau khổ thì sẽ đắc thắng. Chúng ta đang đứng ở đâu? Để tránh đau khổ, chúng ta hãy chắc chắn chúng ta không ở xa Chúa.

C.74-75 Khi Phi-e-rơ nghe thấy tiếng gà gáy, ông nhớ lại điều mà Đức Chúa Jêsus đã phán với ông, và khóc. Điều này dẫn ông đến sự ăn năn ngay lập tức. Có những lỗi lầm và tội lỗi nào mà chúng ta đã phạm trong sự yếu đuối của chúng ta không? Đừng phớt lờ những điều này; hãy ăn năn khi Chúa nhắc nhở chúng cho chúng ta .

Tham khảo

26:71-72 Một lời thề thì không có tính báng bổ, nhưng không được gọi một điều gì đó thiêng liêng (ví dụ Danh của Đức Chúa Trời) để đảm bảo rằng những gì một người nói là thật. Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo những lời thề như thế, bởi vì chúng nghi ngờ tính thật thà và chính trực thông thường của một người (xem 5:33-37).

26:73 giọng nói. Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus (trừ Giu-đa) đều từ Ga-li-lê và người Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem coi thường người Ga-li-lê vì việc phát âm tiếng địa phương của họ. 26:74 rủa… thề. Rất có thể việc gọi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên một người nếu người đó nói dối 

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin hãy giúp chúng con nhận biết tội lỗi của chúng con và ăn năn; xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và can đảm để quay lại với Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: II Các Vua 21 – 25

 

Bình Luận:

You may also like