Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Có Phải Là Con Không Thưa Chúa?

Ngày 09 – Có Phải Là Con Không Thưa Chúa?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 26:17-25

17 Bấy giờ, vào ngày thứ nhất của lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến với Đức Chúa Jêsus và thưa rằng: “Thầy muốn ăn lễ Vượt Qua tại đâu để chúng con chuẩn bị?” 18  Ngài đáp: “Hãy vào thành, đến nhà một người và nói với người ấy rằng: ‘Thầy bảo: Giờ Ta gần đến, Ta và các môn đồ sẽ dự lễ Vượt Qua tại nhà của ngươi.’ ” 19 Các môn đồ làm đúng như lời Đức Chúa Jêsus đã dặn mà chuẩn bị lễ Vượt Qua.

20 Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai môn đồ. 21 Khi đang ăn, Ngài phán: “Thật, Ta bảo các con, một người trong các con sẽ phản Ta.” 22 Các môn đồ rất buồn rầu và lần lượt hỏi: “Thưa Chúa, có phải con không?” 23 Ngài đáp: “Người nào chấm tay vào đĩa với Ta, sẽ phản Ta. 24 Con Người đi như điều đã chép về Ngài; nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn!” 25 Giu-đa, kẻ phản bội Ngài hỏi: “Thưa thầy, có phải con không?” Ngài đáp: “Chính con đã nói như thế.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ Ngài chuẩn bị cho bữa ăn lễ Vượt Qua và ăn tối với họ (c.17-20).

Khi Đức Chúa Jêsus đang ăn, Ngài phán rằng Ngài sẽ bị một trong số các môn đồ phản bội, và cuối cùng bị chết. Các môn đồ bị sốc và buồn rầu về những lời của Đức Chúa Jêsus, rồi lần lượt hỏi có phải họ là môn đồ đó không. Ngay cả Giu-đa, kẻ đã nhận tiền để giao nộp Đức Chúa Jêsus, cũng hỏi câu hỏi này. Khi Chúa trả lời Giu-đa: “Chính con đã nói như thế” (c.21- 25), các môn đồ khác đã không hiểu ý muốn Ngài là gì (xem Giăng 13:26-30).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.21-25 Đức Chúa Jêsus thấy thật buồn cho hình phạt mà Giu-đa sẽ nhận vì phản Ngài, phán: thà “người đó” (Giu-đa) đừng sinh ra thì hơn. Rồi bằng việc tỏ ra sự thật này, thậm chí trong bữa ăn lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đã đưa cho Giu-đa một cơ hội cuối cùng để ăn năn. Chúa thật kiên nhẫn và muốn mọi người đều ăn năn để tránh bị kết án (2 Phi-e-rơ 3:9). Chúng ta hãy nghĩ về tấm lòng của Chúa đã chờ đợi Giu-đa quay lại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22, 25 Trong khi những môn đồ khác gọi Đức Chúa Jêsus là “Chúa”, chỉ Giu-đa gọi Ngài là “Thầy” (Ra-bi). Điều này cho thấy sự hiểu biết thuộc linh của Giu-đa về Đức Chúa Jêsus không đầy đủ. Chúng ta có hiểu Đức Chúa Jêsus một cách chính xác không? Đức Chúa Jêsus có thật sự là ‘Chúa’ của chúng ta không?

Tham khảo

26:20 tựa vào bàn. Trong bữa ăn trang trọng, khách ngồi ở chiếc ghế băng kéo dài ra xung quanh ba phía của căn phòng. Chủ nhà ngồi ở ghế giữa hình chữ U một dãy bàn thấp hình chữ U, xung quanh là khách mời danh dự nhất ở cả hai bên, đầu của khách tựa về phía bàn và chân của họ về phía tường.

26:25 Rabbi – Thầy. Nhóm lớn hơn xung quanh bàn gọi Đức Chúa Jêsus là “Chúa” (c.22) nhưng Giu-đa gọi Ngài là “Ra-bi”, hay “Thầy”. Không có ghi chép nào về Giu-đa từng gọi Đức Chúa Jêsus là “Chúa”. Chính con đã nói thế. Một sự diễn tả bằng tiếng Hi Lạp làm chệch hướng trách nhiệm quay lại người hỏi câu hỏi (xem c.64).

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Khi chúng con phản bội Ngài, xin hãy giúp chúng con ăn năn và xin hãy làm cho tấm lòng gian ác của chúng con quay lại với Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: II Các Vua 1 – 4

 

Bình Luận:

You may also like