Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Dấu Hiệu Của Việc Hủy Phá Đền Thờ Giê-Ru-Sa-Lem

Ngày 31 – Dấu Hiệu Của Việc Hủy Phá Đền Thờ Giê-Ru-Sa-Lem

by SU Việt Nam
30 đọc

Ma-thi-ơ 24:1-14

1 Khi Đức Chúa Jêsus đang ra khỏi đền thờ, các môn đồ đến gần chỉ cho Ngài xem những công trình kiến trúc của đền thờ. 2 Ngài nói: “Các con nhìn thấy tất cả những điều nầy phải không? Thật, Ta bảo các con, nơi nầy sẽ không còn một viên đá nào chồng trên viên đá khác mà không bị đổ xuống.”

3 Khi Ngài đang ngồi trên núi Ô-liu, các môn đồ đến hỏi riêng Ngài rằng: “Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế?” 4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. 5 Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: ‘Ta là Đấng Christ’ và sẽ dối gạt nhiều người. 6 Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối! Vì việc nầy phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. 7 Vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ chống đối nước kia; đói kém, động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. 8 Tất cả những điều nầy chỉ là khởi đầu của các cơn đau chuyển dạ. 9 Khi ấy, người ta sẽ nộp các con, khiến các con bị hoạn nạn và giết chết các con; các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta. 10 Bấy giờ, nhiều người sẽ vấp ngã, phản bội nhau, thù ghét nhau. 11 Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. 12 Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần. 13 Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14 Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.

Suy ngẫm và hiểu

Khi các môn đồ ngạc nhiên bởi sự nguy nga và hùng vĩ của ngôi đền thờ (Mác 13:1), Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng những đền thờ này sẽ hoàn toàn bị hủy phá c.1-2). Sự hủy phá ngôi đền thờ có nghĩa là sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem và sự tận cùng của thế giới. Các môn đồ kinh ngạc về điều Đức Chúa Jêsus đã phán. Các môn đồ hỏi Đức Chúa Jêsus khi nào ngày đó sẽ đến và dấu hiệu của việc nó xảy ra. Dấu hiệu sẽ là khi có tai họa khắp thế giới. Khi thời đó đến, các môn đồ sẽ đối diện với những sự chịu khổ và sự bắt bớ dữ dội, Đức Chúa Jêsus khuyên họ đối diện bằng đức tin (c.3-14).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Jêsus nói tiên tri rằng ngôi đền thờ tại thành Giê-ru-sa-lem, mà đã đánh mất tất cả chức năng của mình, sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Thực tế, lời tiên tri này được ứng nghiệm vào năm 70 SCN dưới sự chinh phục của người La-mã. Đức Chúa Jêsus, Đấng nhìn thấy tấm lòng của chúng ta hơn là tập trung vào vẻ bề ngoài của ngôi đền thờ (tòa nhà thờ), đánh giá cộng đồng của chúng ta như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-8 Dẫu rằng chúng ta nhìn thấy nhiều thiên tai sẽ xảy trước ngày cuối cùng, chúng ta không nên bị lẫn lộn bởi những điều này. Nếu chúng ta bị đưa đi bởi sự phán xét sai trái, chúng ta có thể vấp ngã bởi sự giảng dạy sai trật rằng sự cuối cùng đã đến. Chúng ta hãy đừng dừng việc bước đi với Chúa qua Lời của Ngài mỗi ngày – cho dù hoàn cảnh nào có thể xảy ra.

Tham khảo

24:13 cuối cùng. Hoặc là sự cuối cùng của sự bắt bớ khi Con Người quay trở lại (so sánh 10:23), hoặc là sự cuối cùng của cuộc đời một người. sẽ được cứu. Không phải khỏi sự chết về thân thể (so sánh 24:21–22), nhưng là khỏi cơn thịnh nộ Thiên thượng và sự bắt bớ của con người, để kinh nghiệm phước hạnh và sự bình an đầy trọn của sự cứu chuộc, khi Đức Chúa Jêsus quay trở lại.

24:14 Một dấu hiệu rõ ràng sẽ báo hiệu sự gần đến của việc trở lại của Đấng Christ là khi Phúc Âm về Vương quốc được rao báo khắp toàn thế giới, có nghĩa là, tới mọi dân tộc (số nhiều của từ tiếng Hy-lạp ethnos, “dân tộc”, một nhiệm vụ bắt đầu bằng mạng lệnh của Đức Chúa Jêsus trong 28:19.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không quên tình yêu thương của Ngài, cho dù khó khăn ra sao có thể xảy ra. Xin hãy giúp chúng con không bị ngã bởi những sự giảng dạy sai lầm của kẻ thù.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sa-mu-ên 23 – 24

 

Bình Luận:

You may also like