Home Bài Viết Chạy Chơi Và Chạy Thật

Chạy Chơi Và Chạy Thật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhưng khoe khoang như thế không lâu thì nó bị một con thỏ trắc nghiệm. Một hôm nọ nó thấy một con thỏ, bèn đuổi theo, nhưng con thỏ chạy nhanh quá đến nỗi chú chó đành bỏ cuộc. Bọn súc vật đứng coi liền lên tiếng chê cười nó là nói khoác. Con chó điềm tĩnh bào chữa:

– Các bạn quên một điều quan trọng, đó là tôi đây chỉ chạy chơi cho vui còn con thỏ ấy nó phải chạy để thoát chết. Đó là hai cuộc chạy khác nhau.

Động cơ thúc đẩy thường khiến chúng ta hành động khác hẳn trong mỗi việc làm. Trong việc tin Chúa cũng vậy. Có người tin Chúa lờ mờ, lúc đi nhà thờ lúc cáo bệnh ở nhà; người khác có Kinh Thánh nhưng chẳng bao giờ đọc, chỉ khi nào đi nhà thờ mới cầm theo cho có lệ; có người lại chẳng bao giờ cầu nguyện ngoại trừ lúc ăn cơm. Mặt khác, có những người chỉ ao ước được đi thờ phượng Chúa, đọc Kinh Thánh không mệt mỏi, cầu nguyện không ngưng nghỉ, vì biết rằng những việc làm này là lẽ sống của mình.

Những người phục vụ Chúa cũng có hai hạng, một hạng làm việc hờ hững, một hạng khác đem hết nhiệt tâm phục vụ vì biết rằng công việc mình làm là để mở rộng bờ cõi nước Chúa và đưa nhiều người tin nhận Ngài. Trước mắt, người ấy thấy hằng đoàn, hằng lũ người đang đi vào cõi chết mà không biết đến Chúa, nên nỗ lực làm việc và chỉ sợ không đủ thì giờ hay không kịp ngăn cản người ta vào hỏa ngục. 

Bạn đang theo Chúa, nhưng với động cơ nào thúc đẩy?

Nguyễn Sinh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like