Home Tin tức Bồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Đồng Tháp

Bồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Đồng Tháp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Đặng Trường Sơn – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp – cầu nguyện và tuyên bố khai mạc. Sau khi MSNC Trần Văn Thới – Quản nhiệm HTTL An Phong – có lời chào mừng và hoan nghinh, 10 Ban Phụ nữ thuộc các Hội Thánh trong tỉnh Đồng Tháp đã lần lượt góp phần ca ngợi Chúa.

Nữ Truyền đạo Tăng Nguyên Tiên đã chia sẻ Lời Chúa trong Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:12-13 với chủ đề “Hướng Đến Trưởng Thành”. Cảm tạ Chúa, sau lời kêu gọi của diễn giả có khoảng 50 chị em phụ nữ cam kết thực hiện theo 5 bước để được trưởng thành trong đời sống thuộc linh.

Mục sư Lê Văn Như Kỷ – UV Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Tháp – cầu nguyện đặc biệt cho giới nữ trong tỉnh Đồng Tháp.Chương trình kết thúc lúc 12 giờ 20 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lê Văn Như Kỷ.

Một số hình ảnh:

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
Quang cảnh buổi bồi linh, thông công

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
Quang cảnh buổi bồi linh, thông công

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
Phu nhân MSNC Đặng Trần Phúc hướng dẫn chương trình

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
MS Đặng Trường Sơn cầu nguyện khai lễ

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
MSNC Trần Văn Thới có lời chào mừng

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
Các ban hát tôn vinh Chúa

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
Nữ Truyền đạo Tăng Nguyên Tiên giảng Lời Chúa

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
MS Lê Văn Như Kỷ cầu nguyện đặc biệt cho giới nữ Tin Lành trong tỉnh Đồng Tháp

BỒI LINH, THÔNG CÔNG PHỤ NỮ TIN LÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP
MS Nguyễn Văn Đát có lời tri ân

TĐ Hồ Năng Quyền – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like