Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Luôn Luôn Hãy Tha Thứ Không Cần Đếm

Ngày 12 – Luôn Luôn Hãy Tha Thứ Không Cần Đếm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 18:21-20

21 Lúc ấy, Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Jêsus và hỏi: “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm lỗi với con thì con sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” 22 Ngài đáp: “Ta không nói với con chỉ bảy lần đâu, nhưng là bảy mươi lần bảy.

23 Vậy nên, vương quốc thiên đàng ví như vị vua kia muốn kết toán sổ sách với các đầy tớ của mình. 24 Khi vua bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ vua mười nghìn ta-lâng. 25 Vì người ấy không có gì để trả nên vua ra lệnh bán người, vợ con và tất cả tài sản, để trả nợ. 26 Người đầy tớ quỳ xuống van nài: ‘Thưa chúa, xin hoãn cho tôi thì tôi sẽ trả hết!’ 27

Vua động lòng thương, thả người ấy về và tha nợ cho. 28 Nhưng khi đầy tớ ấy ra về, gặp một đồng bạn mắc nợ mình một trăm đơ-ni-ê thì tóm lấy cổ và nói: ‘Hãy trả hết nợ đi.’ 29 Bạn quỳ xuống, nài nỉ: ‘Xin hoãn cho tôi thì tôi

sẽ trả cho anh.’ 30 Nhưng người nầy không chịu, cứ bắt bạn bỏ tù cho đến lúc trả hết nợ. 31 Những đồng bạn khác thấy vậy thì rất buồn, đến thuật lại với vua mọi việc đã xảy ra. 32 Vua truyền gọi đầy tớ ấy đến và nói: ‘Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi van nài ta; 33  thế sao ngươi lại không thương xót đồng

bạn mình, như ta đã thương xót ngươi?’ 34 Vua nổi giận, giao nó cho cai ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. 35

Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ anh em mình thì Cha Ta trên trời cũng đối xử với các con như vậy.”

Suy ngẫm và hiểu

Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Jêsus họ phải tha thứ cho anh em mình, những người phạm tội chống lại người. Đức Chúa Jêsus phản bào Phi-e-rơ phải tha thứ cho những người khác bảy mươi lần bảy. Nói cách khác, Đức Chúa Jêsus bảo họ tha thứ không giới hạn. Sau đó, Đức Chúa Jêsus kể ẩn dụ về người đầy tớ mắc nợ. Trong ẩn dụ tên đầy tớ, người đã được vị vua tha món nợ mười ngàn ta- lâng, thì lại tống giam một người bạn, người nợ anh ta một trăm đơ-nê. Khi vị vua nghe được điều này, ông ta tức giận và tống giam người đầy tớ cho đến khi anh ta có thể trả hết nợ. Lý do tại sao chúng ta phải tha thứ cho anh chị em của chúng ta vô số lần là bởi vì sự tha thứ mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta lớn hơn rất nhiều và kỳ diệu hơn rất nhiều (c.21-35).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.21-23 Những người thầy dạy người Do Thái tuyên bố rằng tha thứ ba lần là đủ. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ của Ngài phải tha thứ không chỉ bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy. Nói cách khác, Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ của Ngài phải tha thứ vô số lần. Chúng ta có thấy khó khăn khi tha thứ cho ai đó trong cộng đồng của mình không? Chúng ta có cảm thấy không cần thiết phải tha thứ cho họ vì chúng ta đã làm đủ rồi hay không? Chúng ta hãy suy ngẫm một cách sâu sắc về tình yêu của Đức Chúa Trời, điều không giới hạn sự tha thứ dành cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-27 Chúng ta là các môn đồ của Vương quốc Đức Chúa Trời không bao giờ được phép quên rằng món nợ đã được Đức Chúa Trời tha thứ là điều không bao giờ có thể trả lại được trong cả cuộc đời.

Tham khảo

18:21-22 con sẽ tha thứ cho người đó …bao nhiêu lần? Trong Do Thái giáo, ba lần là đủ để bày tỏ tinh thần tha thứ, vì thế Phi-e-rơ (bảy) tin rằng ông đã bày tỏ sự hào phóng. Nhưng các môn đồ thực sự của Đức Chúa Jêsus phải tha thứ mà không đếm (bảy mươi lần bảy). Điều này có thể lặp lại nhưng ngược lại sự khoe khoang về sự báo thù của Lê- méc trong Sáng Thế ký 4:24.

18:25 bán người, vợ con. Một việc làm phổ biến ở thế giới cổ (so sánh Xuất Ai-cập ký 21:2-11; 2 Các vua 4:1), thường như là sự trừng phạt đối với những người không trả được các khoản nợ. 18:34 giao nó cho cai ngục. Sự ám chỉ mang tính ẩn dụ về tên đầy tớ xấu xa xứng đáng bị trừng phạt đời đời theo công lý (so sánh 8:12; 13:42, 49-50; 22:13).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên một cộng đồng phục hồi các mối quan hệ thông qua việc tha thứ và an ủi anh chị em của chúng con, những người đã ăn năn bởi lòng yêu thương và sự thánh khiết.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 19 – 21

 

Bình Luận:

You may also like