Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sự Hóa Hình

Ngày 08 – Sự Hóa Hình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 17:1-13

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jêsus đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ, đi với Ngài lên một ngọn núi cao. 2 Ngài hóa hình trước mặt họ: mặt Ngài chói sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng.

3  Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra nói chuyện với Ngài. 4

Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Lạy Chúa, chúng ta ở đây rất tốt; nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba cái trại: một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.” 5 Lúc Phi-e-rơ còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ; và từ trong mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn; hãy nghe lời Con ấy!” 6 Khi các môn đồ nghe tiếng ấy thì ngã sấp mặt xuống đất, kinh hãi vô cùng. 7 Nhưng Đức Chúa Jêsus đến, chạm vào họ và phán: “Hãy đứng dậy, đừng sợ!” 8 Các môn đồ ngước mắt lên thì không thấy ai khác ngoài một mình Đức Chúa Jêsus.

9 Đang khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Đức Chúa Jêsus ra lệnh cho họ: “Đừng thuật lại cho ai khải tượng nầy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

10 Các môn đồ hỏi Ngài: “Vậy thì sao các thầy thông giáo lại nói Ê-li phải đến trước?” 11 Ngài đáp: “Thật Ê-li phải đến và phục hồi mọi việc. 12 Nhưng Ta nói với các con: Ê-li đã đến rồi mà người ta không nhận biết người, nhưng đã đối xử với người theo ý họ. Con Người cũng sẽ chịu khổ nạn dưới tay họ như thế.” 13  Lúc ấy, các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng với Ngài lên một ngọn núi cao. Ở đó các môn đồ đã chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ nơi Đức Chúa Jêsus đã hóa hình trước mặt họ và có một cuộc trò chuyện với Môi-se và Ê-li. Họ cũng nghe thấy những mạng lệnh đến từ giọng nói (Đức Chúa Cha) trong đám mây phán, “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!” (c.1-8). Khi họ xuống núi, các môn đồ hỏi Đức Chúa Jêsus tại sao “Ê-li phải đến trước”. Khi đó Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ họ rằng Ê-li là Giăng Báp-tít (c.9-13).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Jêsus đã hóa hình thành hình dạng vinh quang, chói sáng trước mặt các môn đồ của Ngài. Mặt Ngài sáng như Môi-se khi ông từ trên núi Si-nai xuống (Xuất Ai-cập ký 34:29-25), và quần áo của Ngài nhắc cho các môn đồ về trang phục của Đức Chúa Trời, thứ “trắng như tuyết” (Đa-ni-ên 7:9). Sự kiện này khẳng định rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời sai đến để bày tỏ sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy suy ngẫm về sự xem xét một cách sâu sắc Chúa đã bày tỏ khi Ngài hé mở cho các môn đồ của Ngài sự vinh quang mà Ngài sẽ làm thành trong tương lai. Ngài làm điều này để khích lệ các môn đồ, những người đang đau buồn vì Đức Chúa Jêsus sẽ chết trên thập tự giá.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4 Phi-e-rơ gợi ý rằng họ sẽ sống ở trên núi khi ông kinh nghiệm sự vinh quang của sự hóa hình. Tương tự, chúng ta có tìm kiếm sự vinh quang của sự hóa hình trên một ngọn núi mà không có đồi Gô-gô-tha hay không? Chúng ta hãy suy nghĩ điều chúng ta mong muốn là gì!

Tham khảo

17:1 Sáu ngày sau có lẽ chỉ ra rằng họ vẫn còn ở Phi-líp Sê-sa-rê. Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Các môn đồ ở vòng trong (so sánh 26:37). núi cao. Truyền thống của Hội Thánh xác định đây là núi Ta-bô, khoảng 19 km từ Biển hồ Ga-li-lê, nhưng phần lớn các nhà học giả cho rằng là núi Hẹc-môn, phía ngoài của Ga-li-lê và nhô lên 2,794 m trên mực nước biển.

17:6 kinh hãi. Sự sợ hãi là một trải nghiệm bình thường của những người trong thời Cựu Ước, những người chứng kiến hiện thực đáng kinh ngạc của sự hiện diện của Đức Chúa Trời (ví dụ, Xuất Ai-cập ký 19:16; Phục truyền Luật lệ ký. 5:5). 17:10- 13 Ê-li  đã  đến (so sánh Ma-la-chi 4:4–6; Ma-thi-ơ 11:14). Đức Chúa Jêsus  chỉ  ra rằng chức vụ của Giăng Báp-tít đã làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ma-la-chi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con nghe thấy chỉ lời của Ngài thôi, bởi vì chúng con khao khát sự vinh quang Ngài sẽ mang tới trong Lần Đến Thứ Hai.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 9-10

 

Bình Luận:

You may also like