Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Ba Ẩn Dụ

Ngày 25 – Ba Ẩn Dụ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 13:44-50

44 “Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có, để mua đồng ruộng ấy.”

45 “Vương quốc thiên đàng lại giống như một thương gia đi tìm ngọc trai quý; 46 khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm, người ấy liền đi bán mọi thứ mình có để mua viên ngọc ấy.”

47 “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. 49 Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính, 50 và ném kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

Suy ngẫm và hiểu

Những người tìm được khó báu và viên ngọc có giá trị (trong các ẩn dụ) nhận ra giá trị của kho báu và viên ngọc. Họ bán mọi thứ họ có để mua món hàng đó. Tương tự, những người biết giá trị của Vương quốc Đức Chúa Trời sẽ cho đi mọi thứ họ có để sở hữu được Vương quốc Đức Chúa Trời (c. 44-46).

Trong khi đó, những người đánh cá phân loại cá tốt và cá xấu khi họ kéo lưới đầy cá lên. Cũng như vậy, Đức Chúa Trời cũng phân loại người gian ác khỏi người công bình trong ngày cuối cùng, ban cho người công bình Vương quốc Đức Chúa Trời và sự đoán phạt đời đời cho những người gian ác (c. 47-50).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 44-46 Giá trị của Vương quốc Đức Chúa Trời không điều gì trên thế giới này có thể sánh được. Tuy vậy, giữa vòng chúng ta có một số người biết giá trị Vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng không thể từ bỏ những tài sản riêng của mình. Thay vào đó, họ chọn giữ của cải của họ và từ bỏ Vương quốc Đức Chúa Trời (19:20-22). Chúng ta hãy đừng ngu dại mà từ bỏ Vương quốc Đức Chúa Trời vì sự thỏa mãn trong giây phút. Chúng ta hãy suy nghĩ xem những thứ chúng ta phải từ bỏ hoặc bán đi là gì, để có thể nhận được Vương quốc Thiên đàng.

C. 47-50 Giống như chiếc lưới của những người đánh cá lẫn lộn cá tốt và cá xấu, thế giới này cũng có các con cái của Đức Chúa Trời và những người làm điều ác. Vì thế, con cái Đức Chúa Trời phải sống một đời sống khác biệt so với những người ác để có thể bày tỏ nhân diện đích thực của mình.

Tham khảo

13:45-46 Không giống người phát hiện được kho báu chôn giấu (c.44), người thương gia này đã tìm kiếm một cách cần mẫn những viên ngọc trai đẹp. Nhưng khi ông ta tìm thấy viên ngọc trai quý (Vương quốc Thiên đàng), phản ứng của ông ta  cũng tương tự: ông ta đã hy sinh mọi thứ ông có và mua lấy nó.

13:47-50 Cái lưới cá, hình dạng giống như bức tường dài, được kéo về phía bờ cả hai đầu, bắt đủ loại cá. Chọn. Ví dụ, cá không có vẩy và vây bị coi là xấu và không sạch (so sánh Lê-vi ký 11:9-12). Sự ác cũng sẽ chưa bị loại bỏ hoàn toàn trên thế giới này cho đến khi thời đại chấm dứt.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con tìm kiếm giá trị vượt trội của Vương quốc Đức Chúa Trời hơn là thế giới này.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục truyền luật lệ ký 28-30

Bình Luận:

You may also like