Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Đức Chúa Jêsus Giữa Các Tội Nhân

Ngày 07 – Đức Chúa Jêsus Giữa Các Tội Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 9:9-17

9 Rời nơi ấy, Đức Chúa Jêsus thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại phòng thuế; Ngài phán với ông: “Hãy theo Ta.” Ma-thi-ơ đứng dậy, đi theo Ngài.

10 Lúc đang ngồi ăn trong nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đến ngồi với Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài. 11 Thấy vậy, người Pha-ri-si nói với môn đồ Ngài: “Tại sao Thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi?” 12 Khi nghe điều đó, Đức Chúa Jêsus phán: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần. 13 Hãy đi, và học cho hiểu ý nghĩa câu nầy: ‘Ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế.’ Vì Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội.”

14 Khi ấy các môn đồ của Giăng đến, hỏi Đức Chúa Jêsus: “Vì sao chúng tôi và người Pha-ri-si thường kiêng ăn, còn các môn đồ của Thầy không kiêng ăn?” 15 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có thể nào khách dự tiệc cưới lại buồn rầu trong lúc chàng rể đang ở với họ sao? Nhưng đến khi chàng rể được đem khỏi họ, thì lúc ấy họ mới kiêng ăn. 16 Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ vì mảnh vá sẽ chằng rách áo cũ, làm cho chỗ rách càng tệ hơn. 17 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy, bầu sẽ nứt, rượu chảy ra, và bầu bị hỏng. Nhưng người ta đổ rượu mới vào bầu da mới để cả hai được bảo toàn.”

Suy ngẫm và hiểu

Vào thời của Đức Chúa Jêsus, những người Do Thái ghét những người thu thuế và đối xử với họ như những kẻ có tội. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus kêu gọi Ma-thi-ơ, người thu thuế làm môn đồ của Ngài, và Ngài ngồi ăn với Ma-thi-ơ và những người bạn của ông. Vì thế, những người Pha-ri-si phê phán Ngài. Dẫu vậy, Đức Chúa Jêsus đáp lại bằng việc phán rằng không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng mà là những người có bệnh (c. 9-13).

Những người Pha-ri-si và các môn đồ của Giăng nghĩ về “việc kiêng ăn” là chuẩn mực đối với sự thánh khiết, vì thế họ phê phán những môn đồ của  Đức Chúa Jêsus về việc không kiêng ăn. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng quan trọng hơn là kiêng ăn với động cơ và mục tiêu đúng đắn và vào thời điểm thích hợp (c. 14-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9 Đức Chúa Jêsus kêu gọi Ma-thi-ơ, người thu thuế làm môn đồ của Ngài. Cho dù những người thu thuế bị đối xử như những kẻ có tội giữa những người Do Thái, nhưng Đức Chúa Jêsus kêu gọi họ làm môn đồ của Vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết ơn vì ân điển của Chúa khi kêu gọi chúng ta, dầu rằng chúng là ai, và chúng ta đang ở đâu. Hơn nữa, chúng ta phải sống một cuộc sống đền đáp lại ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 14 Qua câu hỏi của các môn đồ của Giăng về việc kiêng ăn, chúng ta thấy những người theo đạo chỉ tập trung vào những nghi thức tôn giáo. Chúng ta hãy đừng như những người chỉ quan tâm đến nghi thức của việc kiêng ăn mà không biết mục đích của nó. Sau đó, hãy nhìn lại và xem xem liệu có phải chúng ta chỉ tập trung vào nghi thức hơn là vào tầm quan trọng của đức tin hay không.

Tham khảo

9:12 người khỏe mạnh… người đau ốm. Những người Pha-ri-si coi họ “khỏe mạnh” trước mặt Đức Chúa Trời bởi vì việc tuân theo luật của họ và vì thế họ bị mù lòa đối với sự đau ốm thuộc linh của mình. Ý của Đức Chúa Jêsus là chỉ những người nào ý thức được nhu cầu của họ, thì sẽ đến với Ngài để nhận sự giúp đỡ cho nhu cầu của họ. 9:13 “Ta muốn lòng thương xót, chứ không phải sinh tế” là câu trích từ Ô-sê 6:6. “Sinh tế” khái quát việc tuân theo những nghi thức tôn giáo. Với Đức Chúa Trời quan trọng hơn là “lòng thương xót” (Bản tiếng Hy-lạp giải thích từ Hê-bơ-rơ “hesed” nghĩa là “tình yêu thương kiên định”), điều đã có thể hướng dẫn những người Pha-ri-si quan tâm đến những người có tội như Đức Chúa Jêsus đã làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con là một cộng đồng đức tin thực sự tìm kiếm ý muốn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 5-7

Bình Luận:

You may also like