Home Tin Lành Sỏi Đá Và Gai Góc

Sỏi Đá Và Gai Góc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sau con đường đất chai là loại đất Thánh Kinh gọi là đất đá sỏi, hay nói đúng hơn là vùng đất chỉ có lớp đất mỏng ở trên còn bên dưới là sỏi đá. Chúa Giê-xu nói về loại đất đó như sau: “Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi ẩm.” Một sách Phúc Âm khác ghi lại chi tiết hơn như sau: “Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo.” Và Chúa Giê-xu giải thích: “Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách đến, thì họ tháo lui.”

Nhiều người trong chúng ta dễ rơi vào tình trạng nầy. Họ thấy Lời Chúa dạy thật hay, thật đúng và vui vẻ tiếp nhận. Tuy nhiên sự tiếp nhận của họ đặt căn bản trên cảm xúc nhiều hơn và không biết có một giá mình phải trả khi tiếp nhận Lời Chúa. Có lẽ chúng ta tự nghĩ, nghe Lời Chúa là điều quý báu, ích lợi, tại sao lại có vấn đề phải trả giá? Trả giá hàm ý có những khó khăn ta phải trải qua vì đặt lòng tin nơi Chúa. Những giá đó có thể là sự chê cười của bạn bè hay bị gia đình gây khó khăn. Có những người ở những nơi mà đặt lòng tin nơi Chúa có nghĩa là sẽ bị tù tội hay bị khai trừ khỏi xã hội. Chúng ta may mắn được sống ở một đất nước tự do nhưng người tin Chúa không phải là không gặp khó khăn. Ngày nay có những chủ trương, chủ thuyết đi ngược lại với lời dạy của Thánh Kinh mà người theo Chúa có thể gặp khó khăn nếu sống theo niềm tin của mình. Ðó chính là những giá chúng ta phải trả nếu tiếp nhận Lời Chúa và sống theo lời dạy của Ngài.

Một lý do khác khiến hạt giống rơi nơi đất đá sỏi không kết quả là vì thiếu rễ. Chúa Giê-xu phán: “Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo.” Ít đất thịt, bị lấp không sâu, không có rễ. Nếu niềm tin của chúng ta cũng giống như vậy thì Lời Chúa cũng sẽ không đem lại lợi ích gì. Chúng ta không thể tin với một đức tin nông cạn, hời hợt, nhưng phải có lòng tin quyết. Có những người chỉ theo đạo cho vui mà không có lòng tin thật, chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy những người đó bỏ đạo dễ dàng.

Một yếu tố khác nữa khiến hạt giống nơi đất đá sỏi chết là bị sức nóng của mặt trời đốt cháy. Cây lúa mọc lên bình thường cho đến khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Người xưa nói rằng, “Nhà nghèo mới biết đứa con nào có hiếu, nước có loạn mới biết ai là tôi trung.” Cũng vậy, đức tin của chúng ta nơi Chúa có thật hay không, không phải trong hoàn cảnh bình thường nhưng trong hoàn cảnh khó khăn. Chính trong hoạn nạn, khó khăn mà đức tin của chúng ta được thử nghiệm.

Ðể cho Lời Chúa đâm rễ trong đời sống và không chùn bước trước hoạn nạn thử thách, khó khăn, chúng ta không thể chỉ tiếp nhận Lời Chúa bằng cảm xúc nhưng phải ý thức giá mà mình phải trả, những khó khăn, thử thách mà mình phải đương đầu. Nếu tin Chúa mà phải gặp thử thách, khó khăn thì tin Chúa làm gì, có lẽ một số người sẽ đặt câu hỏi đó. Và câu trả lời là chúng ta đang nói về những giá trị tâm linh, những vấn đề thuộc phạm vi tâm linh. Những điều mà chúng ta gọi là giá phải trả đó, thật chẳng có gì đáng so sánh với ơn phước tâm linh chúng ta kinh nghiệm khi vượt qua những khó khăn đó. Chúa Giê-xu phán, “Ai muốn theo Ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Chúa Giê-xu dạy như vậy cho thấy rằng, linh hồn con người là vô giá không thể dùng bất cứ điều gì để đổi lại, do đó chúng ta không thể so sánh những hoạn nạn, khó khăn, thử thách với giá trị trường tồn, vĩnh cửu trong Chúa Giê-xu.

Loại đất thứ ba trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu là đất có gai gốc. Loại đất nầy chỉ phải đương đầu với một vấn đề mà thôi, đó là gai gốc làm cho cây bị nghẹt ngòi, không phát triển được. Và Chúa Giê-xu gọi những yếu tố làm cho nghẹt ngòi đó là “sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi.” Ba yếu tố làm cho Lời Chúa bị chết nghẹt là lo lắng, giàu sang và lạc thú ở đời. Chúng ta thấy Lời Chúa có thể bị chết trong cuộc đời của con người ở hai thái cực. Một bên là hoạn nạn, bắt bớ, khó khăn, bên kia là giàu sang, sung sướng. Giàu sang, sung sướng làm cho Lời Chúa bị chết ngộp, khó khăn thử thách làm cho Lời Chúa bị chết héo. Và tất cả những điều nầy đến từ lòng người, đến từ nơi thái độ, nơi đáp ứng của chúng ta với Lời Chúa. Người ở những nơi gặp khó khăn, bắt bớ có thể khước từ Lời Chúa nhưng người ở những nơi giàu sang sung sướng cũng khước từ Lời Chúa. Vấn đề không ở nơi hoàn cảnh nhưng ở nơi lòng người. Ba điều Chúa Giê-xu nói ở đây là lo lắng, giàu sang và lạc thú. Lúc mới đến định cư chúng ta nói rằng chưa ổn định, còn phải lo bao nhiêu thứ. Khi cuộc sống ổn định tôi sẽ đi nhà thờ, tôi sẽ tin Chúa. Nhưng khi cuộc sống đã ổn định, chúng ta lại thấy mình thiếu thốn quá, phải lo làm ăn cho kịp với người chung quanh, phải có đủ tiền bạc, phải có chiếc xe nầy, cái nhà kia, chỗ ở nọ… Lo lắng, giàu sang qua rồi bây giờ mình phải hưởng thụ, phải biết những lạc thú ở đời chứ và đúng như Lời Chúa dạy, “sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi.”

Chúa không cấm chúng ta giàu sang, sung sướng ở đời nhưng Chúa phải đứng hàng đầu trong đời sống nếu chúng ta thật sự muốn kinh nghiệm những giá trị vĩnh hằng. Chúa Giê-xu dạy, “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” Chúng tôi đang rao giảng Phúc Âm và Phúc Âm của Chúa Giê-xu là Lời của Ðức Chúa Trời muốn đi vào cuộc đời của chúng ta để tái tạo chúng ta, để đem chúng trở về với Thiên Chúa. Lời đó có thể bị vứt bỏ ngoài tai như đất chai nơi bờ ruộng. Lời đó có thể được vui mừng tiếp nhận nhưng như lớp đất mỏng mà bên dưới là sỏi đá. Lời đó cũng có thể được tiếp nhận, đã mọc lên nhưng những cái gai lo lắng, cái gai giàu sang, cái gai lạc thú đã mọc chen vào và Lời Chúa đã chết nghẹt. Hôm nay Lời Chúa một lần nữa đến với Bạn, Bạn giống như đám đất nào?

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Nguồn Tinlanhbayarea.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like