Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Đức Chúa Jêsus Vô Hiệu Hóa Quyền Lực Sự Ác

Ngày 05 – Đức Chúa Jêsus Vô Hiệu Hóa Quyền Lực Sự Ác

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 8:23-34

 23 Đức Chúa Jêsus xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. 24 Thình lình, một cơn bão mạnh nổi lên trên biển đến nỗi sóng ập vào thuyền; nhưng Ngài đang ngủ. 25 Các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên: “Chúa ơi, xin cứu chúng con với! Chúng ta chết mất!” 26 Ngài phán: “Hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ?” Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. 27 Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người?”

28 Khi sang bờ bên kia, vào địa phận dân Ga-đa-ra, Đức Chúa Jêsus gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra; chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. 29 Chúng gào lên: “Hỡi Con Đức Chúa Trời, chúng tôi có liên can gì với Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn định không?” 30 Bấy giờ cách đó không xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. 31 Các quỷ van xin Đức Chúa Jêsus: “Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia.” 32 Ngài bảo: “Đi đi!” Các quỷ liền lìa khỏi hai người đó và nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn từ triền dốc lao xuống biển, chết chìm hết. 33 Những kẻ chăn heo bỏ trốn, chạy về thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. 34 Cả thành ra gặp Đức Chúa Jêsus; khi vừa thấy Ngài thì nài xin Ngài rời khỏi địa phận họ.

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus ở trên thuyền vượt Biển Ga-li-lê, một cơn bão lớn nổi lên. Các môn đồ đánh thức Đức Chúa Jêsus dậy khỏi giấc  ngủ của Ngài và cầu xin Ngài cứu họ. Đức Chúa Jêsus khiển trách các môn đồ ít đức tin, và Ngài quở trách gió và bão, và biển trở nên lặng đi (c. 23-27).

Sau đó, ở bờ bên kia biển Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus đã gặp hai người bị quỷ ám và đã đuổi các quỷ vào bầy lợn. Khi Đức Chúa Jêsus ra lệnh cho các quỷ đi nhập vào bầy lợn, những con lợn đã lao xuống biển và chết chìm. Những người chăn thấy việc này và đã cầu xin Đức Chúa Jêsus rời khỏi ngôi làng của họ. Tất cả các sự kiện này trở thành bằng cớ rõ ràng rằng Đức Chúa Jêsus thực sự là Đấng Mê-si-a (c. 28-34).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.29 Các quỷ biết rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và chúng cũng biết về Ngày Phán xét cuối cùng, nhưng chúng không thờ lạy Đức Chúa Jêsus. Điều này minh chứng rằng chỉ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời không mang đến sự cứu rỗi. Sự cứu chuộc của chúng ta được quan sát thấy qua đời sống của chúng ta bởi việc biết chỉ một mình Đức Chúa Trời (Đức Chúa Jêsus) và phục vụ Ngài một cách trọn vẹn.

C.33-34 Những người ở trong làng, những người thấy những phép lạ của Đức Chúa Jêsus, quan tâm nhiều đến sự mất mát về tài chính hơn đến thực tiễn là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho người bị quỷ ám. Vì thế, sợ rằng họ sẽ bị mất mát nhiều hơn nếu Đức Chúa Jêsus ở đó, họ đã chối bỏ Ngài. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể trở nên ngu dốt không giành được các linh hồn được hồi phục, nếu chúng ta chỉ theo đuổi những lợi ích về tài chính. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác để không rơi vào sự ngu ngốc như thế này.

Tham khảo

8:23-24 cơn bão mạnh (Hy Lạp: seismos, “sự rung lắc mạnh, động đất”). Dù Biển Ga-li-lê ở Thung lũng Rift Gio-óc-đa-ni, Ma-thi-ơ cũng đề cập tới “gió”, điều chỉ ra hướng của một cơn bão mạnh gây ra những con sóng lớn làm chao đảo con thuyền. Con thuyền có thể giống như con thuyền được phát hiện tại Ga-li-lê vào năm 1986. 8:28  Phía bên kia thường đánh dấu việc đi lại từ một vùng của người Do Thái đến vùng dân ngoại và ngược lại (ví dụ, 14:22; 16:5).Ga-đa-rein đề cập đến cả thành Ga-đa-ra (hiện nay là Umm-Qais), khoảng 6 dặm (9.7 km) về phía đông nam Biển hồ Ga-li-lê, và cả vùng xung quanh nữa (xem Mác 5:1).

Cầu nguyện:  Xin hãy dẹp yên các cơn bão trong gia đình và Hội Thánh chúng con bằng quyền năng của Ngài – điều sẽ đánh bại sự ác.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê-vi ký 25-27

Bình Luận:

You may also like