Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Hãy Cầu Nguyện Như Thế Này

Ngày 29 – Hãy Cầu Nguyện Như Thế Này

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 6:1-18

1 “Hãy thận trọng, khi làm việc từ thiện đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời.

2 Vậy, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 3 Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì 4 để việc từ thiện của con được kín đáo; và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.

5 Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả; vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 6 Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.

7 Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại; vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. 9 Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế nầy: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh;10 Vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời! 11 Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày; 12 Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con;13 Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác! (Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men.)

14Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. 15 Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con.

16 Khi các con kiêng ăn, đừng tỏ vẻ âu sầu như những kẻ đạo đức giả, vì họ làm bộ thiểu não để mọi người biết họ kiêng ăn. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. 17 Nhưng khi con kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, 18 để người ta không biết con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có Cha con, là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo biết được mà thôi, và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con.”

Suy ngẫm và hiểu

Những người Pha-ri-si và các thầy dạy Luật thời đó quan tâm nhiều hơn đến việc khoe khoang về sự công chính riêng của họ trước mặt Đức Chúa Trời với mọi người. Vì vậy, họ thích cầu nguyện ở nơi có nhiều người thấy. Hơn nữa, khi họ kiêng ăn, họ sẽ đi vòng quanh tỏ vẻ âu sầu. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus phán với mọi người đừng để ý đến người ta và chỉ tập trung vào Đức Chúa Trời khi cầu nguyện (c.1-8, 17-18).

Ngoài ra, Đức Chúa Jêsus đã nhấn mạnh việc không nêncầu nguyện bằng cách nói những lời sáo rỗng như dân ngoại. Đức Chúa Jêsus đã dạy họ một bài mẫu cầu nguyện (Bài cầu nguyện của Chúa) (9-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9 Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Vào thời đó, chẳng có ai gọi Đức Chúa Trời là “Cha” cả, ngoài Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus đã dạy danh tuyệt vời và thân thương này cho các môn đồ. Đây là điều khiến chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và phục vụ Ngài. Chúng ta có nhận ra đặc ân nhiều biết bao khichúng ta có thể phục vụ Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-8 Khi cầu nguyện, chúng ta không cần phải nói dài hoặc cố tìm những cách nói cảm động. Điều quan trọng nhất trong lời cầu nguyện không phải là sự chân thành của con người mà là bản tính tốt lành của Đức Chúa Trời. Thay vì cố gắng thuyết phục Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta nên đi đến trước mặt Cha với kế hoạch mong lắng nghe và tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời . Tham khảo   

6:7-8 dùng những lời sáo rỗng. Người ngoại lặp đi lặp lại tên của các vị thần của họ hoặc các từ giống nhau nhiều lầnmà chẳng suy nghĩ gì cả (so sánh với1 Các Vua 18:26; Công vụ 19:34). Đức Chúa Jêsus cấm sự lặp lại thiếu suy xét, máy móc, không phải là sự lặp lại sốt sắng đến từ tấm lòng khẩn nài (Mác 14:39; 2 Cô-rinh-tô 12:8; so sánh với Thi thiên 136; Ê-sai 6:3).

6:9-13 Đức Chúa Jêsus ban cho các môn đồ Ngài một bài mẫu để noi theo khi cầu nguyện. Lời cầu nguyện bắt đầu bằngmột sự cầu khẩn và tiếp theo sáu lời cầu xin đưa ra những ưu tiên riêng. Ba lời cầu nguyện đầu tập trung vào tính ưu việt của Đức Chúa Trời, trong khi ba lời cầu nguyện sau tập trung vào những nhu cầu cá nhân trong một bối cảnh cộng đồng.

Cầu nguyện: Bất cứ điều gì chúng con làm, xin hãy giúp chúng con thực hiện sự công chính của Ngài trước một mình Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Lê-vi ký 1-4

Bình Luận:

You may also like