Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Làm Trọn Luật Pháp

Ngày 27 – Làm Trọn Luật Pháp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 5:21-32

21 Các con đã nghe lời phán dạy cho người xưa rằng: ‘Chớ giết người; nếu ai giết người thì phải bị tòa án xét xử.’ 22 Nhưng Ta bảo các con: Ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử; ai mắng anh em mình là ‘ngu xuẩn’ thì đáng bị Hội đồng Công luận xét xử; ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt. 23 Vì vậy, khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, 24 hãy để lễ vật trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng tế lễ. 25 Khi con đi đường với kẻ tố cáo mình, hãy nhanh chóng giải hòa với người ấy; nếu không, người ấy sẽ nộp con trước quan tòa, quan tòa giao cho cai ngục, và con sẽ bị bỏ tù. 26 Thật, Ta bảo con, con sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng.

27 Các con có nghe lời dạy: ‘Chớ phạm tội tà dâm.’ 28 Nhưng Ta bảo cho các con biết: Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi. 29 Nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc và ném nó đi! Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. 30 Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi! Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục.

31 Lại cũng dạy rằng: ‘Ai ly dị vợ, hãy cho nàng một giấy ly hôn.’ 32 Nhưng Ta bảo các con: Ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình, còn ai cưới người đàn bà bị ly dị thì phạm tội ngoại tình.

Suy ngẫm và hiểu

“Chớ giết người” là điều răn thứ sáu (trong mười điều răn) được ban qua Môi-se. Dân sự đã nghĩ rằng họ đã giữ được điều răn này nếu họ không giết người, nhưng Đức Chúa Jêsus dạy rằng sự giận dữ và căm ghét ở trong lòng một người  là vấn đề lớn hơn (c.21-26).

Điều tương tự áp dụng cho việc ngoại tình. Đức Chúa Jêsus phán rằng ngay cả khi người ta không phạm tội ngoại tình, dù chỉ ham muốn phụ nữ thì chính là đã phạm tội tà dâm ở trong lòng rồi người ấy rồi. Đức Chúa Jêsus yêu cầu chúng ta phải có những suy nghĩ và cảm xúc tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời – hoàn toàn từ trong sâu thẳm của lòng chúng ta (c.27-32).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22, 28, 32 Đức Chúa Jêsus đã truyền lại Luật pháp của Môi-se bằng cách phán, “Nhưng Ta bảo các ngươi…”. Điều này chỉ ra rằng Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ bằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Vì thế, những lời mà Đức Chúa Jêsus phán là Lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể khước từ được.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.31-32 Vào thời của Đức Chúa Jêsus, đã có những người lạm dụng luật ly hôn để thỏa mãn các ham muốn nhục dục của họ. Phụ nữ là nạn nhân của một mưu chước như vậy. Khi Đức Chúa Jêsus dạy dỗ họ không được ly dị (nếu không có lý do chính đáng), nhưng phải bảo vệ gia đình và phụ nữ là những người yếu đuối của xã hội vào thời đó. Tương tự, Đức Chúa Jêsus đã bảo vệ người yếu đuối bị khinh miệt trong xã hội Do Thái. Chúng ta hành động thế nào đối với những người yếu đuối mà Đức Chúa Jêsus muốn bảo vệ?

Tham khảo   

5:21 Giết người có chủ ý thì bị cấm bởi điều răn thứ sáu (Xuất Ai cập ký 20:13) và theo Luật pháp thời Cựu Ước, phải bị xử tử (Dân Số ký 35:31). Sự nghiêm cấm này dựa trên sự thật là loài người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:26-27; 9:6). Liên quan đến tội không cố ý giết người (tội ngộ sát).

5:23-24 Hòa giải trước đã. Việc làm hòa với người có điều gì đó nghịch với mình phải được ưu tiên hơn cả việc dâng của lễ của mình trong khi thờ phượng. Người khởi đầu việc làm hòa ở đây là người đã làm tổn hại người khác.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp gia đình và Hội Thánh của chúng con sống bằng các nguyên tắc của Nước Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 36-38

Bình Luận:

You may also like