Home Tin Lành Trong Dịp Tết Nguyên Đán Cơ Đốc Nhân Phải Giữ Thế Nào Cho Đừng Phạm Tội

Trong Dịp Tết Nguyên Đán Cơ Đốc Nhân Phải Giữ Thế Nào Cho Đừng Phạm Tội

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong dịp này thì con cái Đức Chúa Trời phải nhớ rằng mình là “sự sáng của thế gian” (Mathiơ 5: 14). Chẳng những chúng ta nên tiết kiệm để được dư dật tiền bạc lo cho công việc Chúa, song còn nên giữ mình cho khỏi phạm tội là khác. Nên cúng lạy chăng? 

Dẫu mọi quyền phép của điạ ngục và của cả thế gian hiệp lại mà bắt anh em phải cúng lại tổ tiên hoặc thần tượng thì anh em cũng đựng chịu theo. Đức Chúa Trời dạy rằng “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta” Xuất-ê-díp-tô-ký 20: 3-6. Anh em hãy nghĩ đến điạ vị cao qúy của mình: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” I Côrinhtô 6:19. Vậy anh em nỡ nào tình nguyện hoặc chịu ép buộc để thân thể mình tức đền thờ của Đức Thánh Linh, phải qùy lạy trước bàn thờ và thần tượng.

Nên ăn của cúng sao? 

Trong thơ I Côrinhtô, sứ đồ Phao-lô đã luận rõ về vấn đề này. Ông nói rằng: “Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Ðức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ” I Côrinhtô 10:20. Có lẽ anh em hỏi rằng nếu họ cúng một mâm và để riêng một mâm không cúng cho tín đồ ăn, thì con cái Chúa có phép ăn không? Cũng không nên ăn, vì họ làm những mâm cỗ ấy cốt chẳng phải để tín đồ ăn, nhưng cốt để cúng tổ tiên và thần tượng, vả mâm cúng kia làm đại biểu cho mâm không cúng, nên Cơ Đốc nhân đừng ăn mới là phải lẽ. Nếu kẻ khác thấy Cơ Đốc nhân ngồi ăn của cúng, chắc họ sẽ nhạo báng, chê cười, bằng vậy, thì chúng ta thà không ăn của cúng còn hơn ăn mà làm hổ thẹn danh Chúa.

Nên đánh bạc chăng?

Người ta thường nói rằng đánh bạc để mua vui nhưng thật ra vì họ muốn bóc lột lẫn nhau. Tham lam là mẹ đẻ của cờ bạc. Đức Chúa Trời dạy rằng: “Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi” Xuất-ê-díp-tô-ký 20:17. Sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng: “vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lành” I Timôthê 6:10.

Nên giữ những tục mê tín chăng:

Trong dịp tết nguyên đán, phần đông người Việtnam tỏ ra mê tín qúa: nào kén người xông đất, nào chọn hướng xuất hành, nào coi ngày mở cửa hàng, nào kiêng quét nhà, tránh đỗ vỡ, động thổ, v.v…Nhưng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, phải hết sức bỏ và khuyên kẻ khác bỏ cái tục mê tín ấy, vì nó có hại cho đời thiêng liêng, song còn ngăn trở trên đường văn minh là khác. Hỡi anh chị em yêu dấu, trong dịp tết nguyện đán, xin tặng anh chị em hai câu Kinh Thánh làm khẩu hiệu trong mọi cơn cám dỗ: “Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Ðức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Ðức Chúa Trời chăng? Công-vụ-các-sứ-đồ 4:19, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm. ” I Cô-rinh-tô 10:31.

 

TKB

 

Nguồn mytnpa.org

Bình Luận:

You may also like