Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Ảo Tưởng Hão HuyỀn Của Ba-Bên

Ngày 17 – Ảo Tưởng Hão HuyỀn Của Ba-Bên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 11:1-9

1 Bấy giờ cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. 2 Từ phương Đông, họ ra đi và gặp một đồng bằng trong đất Si-nê-a và định cư tại đó. 3 Họ nói với nhau: “Nào, chúng ta hãy làm gạch và nung trong lửa.” Thời đó, người ta dùng gạch thay cho đá, và nhựa chai thế cho hồ. 4 Họ còn nói: “Nào, chúng ta hãy xây cho mình một thành và dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất.”

5 Đức Giê-hô-va ngự xuống để xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây dựng. 6 Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, chúng cùng một dân tộc, chung một ngôn ngữ. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì về sau sẽ không có việc gì chúng đã hoạch định mà không làm được. 7 Thôi! Chúng Ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng, để chúng không hiểu được tiếng nói của nhau.” 8 Rồi từ nơi đó, Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ ngưng công việc xây cất thành. 9 Bởi vậy, chỗ đó được gọi là Ba-bên, vì tại đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế giới, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp mặt đất.

Suy ngẫm và hiểu

Vì tất cả mọi dân trên đất đều là các con của Nô-ê (10:1-32), họ đều nói cùng một ngôn ngữ. Con cháu của Nô-ê đã lập một đồng bằng lớn và định cư ở đó; và chính tại đó, họ đã lên kế hoạch để xây một thành lớn và một cái tháp cao. Điều này bắt đầu bằng tính tự phụ và kiêu căng của họ và mong muốn ngang bằng với Đức Chúa Trời bằng cách làm cho họ nổi danh (c.1-4). Đức Chúa Trời đã biết lòng kiêu ngạo và gian ác của họ, vì thế, Ngài đã can thiệp bằng cách làm lộn xộn tiếng nói của họ. Vì điều này, người ta tản ra khắp đất. Xứ mà họ đã cố xây một cái thành và tháp được đặt tên là Ba-bên. “Ba-bên” có nghĩa là sự lộn xộn (c.5-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6-8 Đức Chúa đã làm lộn xộn tiếng nói của những người cố gắng để không bị tản ra khắp trên đất. Họ đã ngưng việc xây cất thành và Đức Chúa Trời đã làm họ tản ra khắp trên đất. Đức Chúa Trời đã giáng sự rủa sả của việc truyền thông sai trật trên loài người hiệp nhau kiêu ngạo. Sự rủa sả này đã được chữa lại khi Đức Thánh Linh giáng lâm vào Lễ Ngũ Tuần. Đức Chúa Thánh Linh đã cho phép mọi người từ khắp trên đất nghe Lời của Đức Chúa Trời bằng chính tiếng bản xứ của họ (Công Vụ 2). Vì thế, trong một cộng đồng được Thánh Linh Đức Chúa Trời tể trị thì có mối thông công và sự hiệp một. Cộng đồng của chúng ta thì thế nào? Có nhiều sự bất đồng và sự lộn xộn  gây ra do những người lãnh đạo và các thành viên cố gắng áp đặt chính họ hơn là Đức Thánh Linh không? Nếu có, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này thế nào?

Tham khảo   

11:5-8 Bằng sự mỉa mai, người kể chuyện chỉ ra rằng thật cần thiết Chúa phải ngự xuống xem thành và tháp (c. 5). Nhận biết sự nguy hiểm tiềm tàng của loài người hợp nhất và tự tin (c. 6), Đức Chúa Trời can thiệp bằng cách làm lộn xộn tiếng nói của họ để họ không thể hiểu được nhau. Điều này có hiệu quả như mong muốn trong việc phân tán mọi người khắp thế giới (c.8-9).

11:9 Câu này kết nối với tên của thành, Ba-bên (tiếng Hê-bơ-rơ Babel), bằng động từ balal, có nghĩa là “làm lộn xộn, pha trộn, trộn lẫn”. Nhưng Ba-bên cũng là tên được dùng cho thành Ba-by-lôn trong Cựu Ước. Là một thành, Ba-by-lôn tượng trưng cho tham vọng cướp ngôi Đức Chúa Trời và khiến cho trái đất thành của riêng nó (Khải Huyền 17-18).

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, xin hãy giúp chúng con lột bỏ sự kiêu ngạo của chúng con khiến chúng con cố làm nổi danh cho chính mình chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Xuất Ai-cập ký 5-7

Bình Luận:

You may also like