Home Tôi Viết Mùa Xuân Ở Lại

Mùa Xuân Ở Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi
Để lại trong ta nuối tiếc gì?
Cúc tàn mai úa sen buồn nở
Cảnh cũng theo người vật ngả nghiêng

Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi
Bạn…Tôi…nghĩ lại mấy xuân thì!
Tóc xanh nay đã đầu điểm bạc
Da mỡn mà nay trổ đồi mồi

Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi
Xiêm y mới đó đã cũ bì
Giày mòn gót lõm khi quá vãng
Mắt mờ chân mỏi trí đãng ư?

Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi
Xoay vần vũ trụ…Bạn hỏi gì?
Đời xuân chấm dứt hồn đâu nhỉ?
Tử lý quay về biết nói chi?

Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi
Vậy thì xuân đến để làm chi?
Ta thêm một tuổi nghĩa lý gì?
Gần đất xa Trời tuyệt vọng hi.

Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi
Lòng ai có Chúa…xuân mãi thì
Ngập tràn ơn phước xuân ngự trị
Mùa xuân ở lại dẫu xuân đi

Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi
Cảm tạ Chúa xuân chẳng quản gì
Ra đi truyền bá rao ân sủng
Chúa đến vì yêu chúng sanh về

Xuân đến rồi xuân sẽ qua đi
Cho tôi ôm trọn mối tình si
Yêu Chúa – Yêu người  – Yêu muôn sự
Mùa xuân ở lại…Mãi khắc ghi!

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like