Home Cho Người Việt Chúa Giêxu Và Phúc Âm

Chúa Giêxu Và Phúc Âm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong vấn đề tội lỗi này, con người không giải quyết được vấn đề vì mọi người đều là tội nhân như nhau, không ai cứu được ai. Vậy thì làm sao giải quyết vấn đề tội lỗi? Tội lỗi là một vấn đề nghiêm trọng, không thể thỏa hiệp hay hòa hoãn. Đức Chúa Trời thánh khiết không thể chấp nhận tội lỗi. Nhưng Ngài cũng là Đấng yêu thương không muốn hình phạt tội nhân. Vậy thì làm thế nào để giải quyết vấn đề tội lỗi?

Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời chính là Phúc Âm mà quý vị nghe hàng tuần. Trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay trong Phúc Âm, Chúa Giê-xu là nhân tố giải quyết vấn đề. Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết, không thể nhượng bộ, hòa hoãn hay thỏa hiệp trong vấn đề tội lỗi. Vì vậy Chúa Giê-xu là giải pháp của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề. Chúa Giê-xu đến trần gian này 2,000 năm trước để giải quyết vấn đề tội lỗi cho nhân loại bằng cách chịu chết thay cho con người trên thập giá. Chúa Giê-xu đã đến để lãnh bản án lẽ ra con người phải gánh. Khi Chúa Giê-xu chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại thì cả công lý của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đều được thỏa mãn. Công lý, bản án phải được thi hành thì Chúa Giê-xu đã lãnh bản án đó. Con người tội lỗi nay có thể có mối tương giao với Thiên Chúa, sự sống được phục hồi. Nhưng con người phải quyết định, phải có đức tin nơi Chúa Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi nhân loại. Đó là Phúc Âm.

Phúc Âm là Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu chính là Phúc Âm vì Ngài là giải pháp của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giê-xu tuyên bố: 

Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha (Phúc Âm Giăng 14:6)

Tại sao Chúa Giê-xu có thể tuyên bố: “Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha?” Chúa Giê-xu có thể tuyên bố như vậy vì ba lý do sau:

1. Chúa Giê-xu là con người vô tội

Mọi người sinh ra trên trần gian na2y đều là tội nhân. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là Đấng vô tội mới có thể cứu người có tội. Cùng là tội nhân, con người không ai có thể cứu ai được cả. Chỉ người vô tội, bên ngoài ngục tù mới có thể giải thoát cho chúng ta. Chúa Giê-xu chính là Đấng vô tội đó. Chúa Giê-xu vô tội vì Ngài sinh ra là một con người vô tội và Chúa cũng sống một đời không tội lỗi. Mọi người sinh ra đều có tội vì do huyết thống tội lỗi từ trong cha mẹ. Chúa Giê-xu do trinh nữ Ma-ri hạ sinh và khi Chúa Giê-xu giáng sinh, thiên thần đã phán với mẹ Ngài những lời như sau:

Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa (Phúc Âm Lu-ca 1:35)

Trong tiến trình đặc biệt na2y, trinh nữ Ma-ri đã mang trong người chính Con của Thiên Chúa vô tội. Chúa Giê-xu sinh ra là một người vô tội và suốt trong đời sống của Ngài, mặc dù người ta dùng đủ mọi cách bới lông tìm vết nhưng không ai có thể tìm thấy một tội lỗi nào nơi Chúa. Người ta chỉ có thể vu cáo hay dùng chứng gian để buộc tội Ngài mà thôi. Chính Chúa Giê-xu đã thách thức họ:

Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội? (Phúc Âm Giăng 8:46)

Chúa Giê-xu vô tội từ trong bản chất và trong đời sống của Ngài. Vô tội, Chúa mới có thể mang tội thế cho chúng ta là tội nhân.

2. Chúa Giê-xu chịu chết

Chúa Giê-xu chẳng những là Đấng vô tội, Ngài cũng là Đấng duy nhất chịu hình phạt thay thế cho con người để cứu con người. Hình phạt đó là cái chết của Ngài trên thập giá. Đây là cốt lõi của Phúc Âm: cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Thánh Kinh dạy:

Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa Hằng Hữu đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người (Tiên tri Ê-sai 53:6)

Thánh Phi-e-rơ trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất đã viết:

Chúa Cứu Thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công chính thay cho kẻ không công chính để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời (Thư I Phi-e-rơ 3:18)

Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế, là cái chết chuộc tội, nhờ đó con đường trở về với Thiên Chúa được rộng mở và con người có thể trở về với Thiên Chúa qua con đường đó. Chính vì vậy mà Chúa tuyên bố:

Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha (Phúc Âm Giăng 14:6)

Điều kỳ diệu thứ ba hay lý do thứ ba khiến Chúa Giê-xu có thể tuyên bố lời trên là Chúa Giê-xu chẳng những vô tội, Chúa Giê-xu chẳng những là Đấng duy nhất chịu chết vì tội của nhân loại, Chúa Giê-xu cũng là con người duy nhất phục sinh để đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta.

3. Chúa Giê-xu phục sinh

Chúa Giê-xu phục sinh là sự kiện lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay mỗi Chúa Nhật là mỗi lần chúng ta kỷ niệm sự kiện quan trọng đó. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta vì nếu Chúa Giê-xu không sống lại, Ngài cũng giống như bao nhiêu người khác, không cứu được ai. Chúa Giê-xu tuyên phán:

Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết (Phúc Âm Giăng 11:25-26)

Chết là kẻ thù của nhân loại nhưng Chúa Giê-xu đã chiến thắng cái chết, Chúa đã phục sinh nên Ngài có thể cứu chúng ta. Chúa Giê-xu vô tội, Chúa Giê-xu chết thế cho chúng ta, Chúa Giê-xu phục sinh. Thưa quý vị đó là Phúc Âm, đó là Tin Mừng cứu rỗi. Bước cuối cùng của Phúc Âm là tin, là chấp nhận, là ký thác, là cam kết. Chúng ta chỉ cần tin nơi những sự kiện đó, đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng vô tội đã giáng trần, chịu chết và sống lại để cứu chúng ta. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ thanh tẩy tội lỗi chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta, ban cho chúng ta một cuộc sống có ý nghĩa và đảm bảo đời đời cho chúng ta trong nước vĩnh hằng của Ngài. Ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa hôm nay.

Nguồn Tinlanhbayarea
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like