Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Tất Cả Dân Ấy Đều Nao Núng Vì Chúng Ta

Ngày 15 – Tất Cả Dân Ấy Đều Nao Núng Vì Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giô-suê 2:15-24

15 Vậy cô ấy dùng một sợi dây thòng hai người xuống qua cửa sổ vì nhà cô sát tường thành và cô ở bên trong tường thành. 16 Cô nói với họ: “Hãy đi về hướng núi, đừng để những người đuổi theo bắt gặp các ông. Hãy ẩn núp ở đó ba ngày cho đến khi những người đuổi theo trở về, sau đó các ông cứ đường mình mà đi.” 17 Hai người nói với nàng: “Đây là cách chúng tôi giữ lời thề mà cô đã bắt chúng tôi thề: 18 Khi nào chúng tôi vào xứ, cô phải cột sợi dây màu điều nầy nơi cửa sổ mà cô đã thòng chúng tôi xuống, rồi tập hợp cha mẹ, anh em, và tất cả người nhà của cha cô lại trong nhà cô. 19 Nếu người nào đi ra ngoài cửa nhà cô thì máu người ấy sẽ đổ lại trên đầu người ấy, còn chúng tôi vô tội. Nhưng nếu ai tra tay vào người nào ở với cô trong nhà thì máu của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng tôi. 20 Còn nếu cô tiết lộ việc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ khỏi mắc lời thề mà cô đã bắt chúng tôi thề.” 21 Cô trả lời: “Hãy làm đúng như lời hai ông đã nói.” Rồi cô để cho họ đi, và họ ra đi. Cô buộc sợi đây màu điều nơi cửa sổ.

22 Vậy, hai người đi về hướng núi, ở lại đó ba ngày cho đến khi những người truy đuổi họ trở về. Những người ấy đi lùng sục khắp mọi nẻo đường nhưng không tìm được họ. 23 Hai người do thám xuống núi trở về, vượt sông Giô-đanh và đến với Giô-suê, con trai Nun, thuật cho ông mọi điều đã xảy ra cho họ. 24 Họ nói với Giô-suê: “Thật, Đức Giê-hô-va đã trao cả xứ ấy vào tay chúng ta; tất cả dân trong xứ đều nao núng trước mặt chúng ta.”

Suy ngẫm

Những người do thám của Y-sơ-ra-ên đã thề giữ lời hứa của họ với Ra-háp (c.12-14) nếu bà buộc sợi dây màu điều nơi cửa sổ. Ngay khi những người do thám đi khỏi thì Ra-háp đã làm như thế. Sợi dây màu điều đỏ là biểu tượng của sự vâng phục và là một biểu tượng của sự cứu rỗi đã hứa ban (c.15-21).

Sau khi thoát khỏi thành Giê-ri-cô, những người do thám thuật lại cho Giô-suê mọi chuyện đã xảy ra. Họ đã nói tất cả mọi người ở Giê-ri-cô đã sợ hãi dân Y-sơ-ra-ên như thế nào, và Đức Chúa Trời chắc chắn ban xứ Ca-na-an cho họ (c.22-24).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-16  Ra-háp không chỉ giấu những người do thám, mà còn đưa ra cho họ lời khuyên về cách trở lại trại của họ cách an toàn. Điều này là vì lúc đó Ra-háp và những người do thám đã thuộc về một cộng đồng, cộng đồng ở dưới cùng một lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau nhiều như thế nào trong cộng đồng để hoàn thành lời hứa của Đức Chúa Trời?

C.17-21 Những người do thám đã hứa với Ra-háp và gia đình bà sự giải cứu để đền đáp lại lòng tốt của họ. Ân điển sẽ được đền đáp bằng ân điển. Chúng ta đền đáp ân điển của chúng ta như thế nào? Sẽ thế nào nếu chúng ta phớt lờ ân điển mà chúng ta đã nhận được và tiếp tục đi theo cách riêng của chúng ta?

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp con không sợ Sa-tan, kẻ mà Ngài đã đánh bại cho con trong cuộc chiến thuộc linh và xin ban cho con sự can đảm để chiến đấu bằng đức tin.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Công vụ 27-28 

Bình Luận:

You may also like