Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4 – Đền Thờ Cũ Bị Đoán Phạt & Bài Học Về Đức Tin

Ngày 4 – Đền Thờ Cũ Bị Đoán Phạt & Bài Học Về Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc
Chúa Dẹp Sạch Đền Thờ
12 Đức Giê-su vào trong đền thờ và đuổi hết những kẻ mua bán ra ngoài. Ngài đổ bàn của những người đổi tiền và lật ghế của mấy kẻ bán bồ câu. 13 Ngài phán cùng họ: “Kinh Thánh chép: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện nhưng các người biến thành sào huyệt trộm cướp’.” ISa1Sm 56:7
14 Có những người mù và què đến với Ngài trong đền thờ và Ngài chữa lành cho họ. 15 Nhưng các thượng tế và chuyên gia kinh luật thấy các việc diệu kỳ Ngài làm cũng như nghe những lời trẻ em reo lên trong đền thờ: “Hô-sa-na Con vua Đa-vít”, 16 thì tức giận hỏi Ngài: “Ông có nghe chúng nó nói gì không?” Đức Giê-su trả lời: “Có, thế các ông chưa đọc lời Kinh Thánh: ‘Chúa đã được miệng trẻ thơ và em bé còn bú ca ngợi sao?’ ”Thi Tv 8:2
17 Rồi Ngài lìa họ, ra khỏi thành phố đến làng Bê-tha-ni và nghỉ đêm ở đó.
Chúa Quở Trách Cây Vả
18 Sáng sớm hôm sau trên đường trở lại thành phố, Đức Giê-su đói. 19 Khi thấy một cây vả ở bên đường, Ngài đến gần nhưng chỉ thấy toàn lá mà thôi; Ngài quở: “Mày sẽ không bao giờ ra trái nữa!” Lập tức cây vả khô héo.
20 Thấy thế các môn đệ ngạc nhiên hỏi: “Làm sao mà cây vả héo khô ngay như vậy?”
21 Đức Giê-su trả lời: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và không nghi ngờ, thì chẳng những các con có thể làm cho cây vả như vậy, mà ngay cả khi bảo ngọn núi này hãy cất mình lên và ném xuống biển thì cũng sẽ được. 22 Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, thì sẽ nhận được.”
Bạn hãy giành ra ít phút để cùng suy gẫm với mọi người trong ngày hôm nay.
Qua đoạn Kinh thánh này, bạn học biết:

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?


● Ngài ban cho tôi bài học gì?


Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 12-13: Đền thờ là nơi cầu nguyện với Chúa nhưng họ dùng cho công việc khác. Chúa Giê-su quở trách những người buôn bán tìm kiếm lợi nhuận trong đền thờ và Ngài cũng quở trách những người lãnh đạo tôn giáo và những thương gia biến của tế lễ trong đền thờ thành phương tiện buôn bán. Chúa Giê-su đánh đổ bàn trong đền thờ cho thấy rằng đền thờ thật sẽ được nhận biết ở trong Ngài (Ma-thi-ơ 12:6). Nếu Chúa Giê-su đến với cộng đồng của chúng ta ngày nay, Ngài sẽ hành động thế nào?

Câu 14: Đa-vit không cho phép những người què và người mù vào trong đền thờ (II Sa-mu-ên 5:8) nhưng Chúa Giê-su đến như là hậu duệ của Đa-vít và hoàn thành đền thờ cho phép họ vào đền thờ và chữa lành họ. Trong đền thờ thật nơi Chúa Giê-su ngự không có ai quay lại con đường cũ nhưng tất cả sẽ kinh nghiệm được lòng thương xót của Ngài.

Câu 18-20: Giống như những tiên tri đã công bố rằng sẽ có sự đoán phạt chống lại Y-sơ-ra-ên (Ê-sai 28: 3,4), Chúa Giê-su cũng rủa cây vả chỉ có lá mà không có trái khiến cây liền héo khô. Điều này tượng trưng cho sự đoán phạt sẽ giáng trên những kẻ trong nhà thờ với vẻ bề ngoài rất tốt đẹp nhưng trong lòng thì ô uế. Hãy kiểm tra và nhìn lại xem phải chăng hội thánh chúng ta chỉ tìm kiếm vẻ đẹp bên ngoài hay chúng ta sẽ tìm cách làm đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con phó thác cuộc đời con trong cánh tay năng quyền của Ngài và ném xa đi lối sống và đức tin bề ngoài để sống một đời sống mà sự cầu nguyện được đáp lời.

Lời cầu nguyện của tôi

Hãy giành thời gian ở riêng với Chúa và chia sẻ những điều bạn học được với mọi người bằng cách nhấn vào nút Viết Nhận Xét bên dưới.


Bình Luận:

You may also like