Home Dưỡng Linh Cần Phải Có Thời Gian

Cần Phải Có Thời Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Không có đường tắt để trưởng thành.

Bạn cần phải sống nhiều năm mới bước vào tuổi trưởng thành, và trái cây thì cũng cần cả một mùa để lớn lên rồi chin. Đối với bông trái Thánh Linh cũng vậy. Sự phát triển tâm tánh Đấng Christ không thể vội vã được. Sự tăng trưởng thuộc linh, cũng như sự tăng trưởng thuộc thể, cần phải có thời gian.

Khi bạn cố gắng làm cho trái cây chín nhanh, nó sẽ mất vị ngay. Ở Mỹ, cà chua thường được hái lúc chưa chín để nó không bị dập khi chuyển đến các cửa hàng. Sau đó, trước khi bán, người ta xịt khí CO2 lên trái cà chua để nó có màu đỏ ngay. Những trái cà chua được xịt khí lên vẫn ăn được, nhưng vị của nó không thể ngon bằng trái cà chín cây.

Khi chúng ta lo lắng về việc mình tăng trưởng nhanh thế nào, thì Đức Chúa Trời lại quan tâm đến việc chúng ta tăng trưởng mạnh ra sao. Đức Chúa Trời nhìn cuộc đời của chúng ta từ cõi đời đời và cho cõi đời đời, nên Ngài không hề vội vàng.

Cần phải có thời gian.

Lane Adams đã có lần so sánh tiến trình tăng trưởng thuộc linh với chiến lược quân Đồng Minh dùng  trong  Đệ Nhị Thế Chiến để  giải  phóng các  hòn  đảo  thuộc Thái Bình Dương. Trước tiên, họ “làm mềm” một hòn đảo,  làm  suy yếu  hàng  phòng  ngự  bằng cách nả  pháo  vào  những  đồn  lũy của  kẻ thù  từ  những  chiến thuyền  ngoài  khơi. Kế  đến,  một  nhóm  nhỏ lính thủy đánh bộ sẽ đột nhập lên đảo và chọn “vị trí đổ bộ” – một phần nhỏ của hòn đảo mà họ chiếm được. Một khi điểm đổ bộ đã chọn xong, họ sẽ bắt đầu tiến trình lâu dài nhằm giải phóng toàn bộ hòn đảo, nhích từng chút một. Cuối cùng, cả hòn đảo sẽ được kiểm soát, nhưng không tránh khỏi những trận chiến đẩm máu.

Adams rút ra một hình ảnh như thế này : Trước khi Đấng Christ bước vào cuộc đời của chúng ta lúc chúng ta cải đạo, có khi Ngài phải “làm mềm” chúng ta đi bằng cách cho phép những nan đề mà chúng ta không thể giải quyết được xảy ra. Một số người thì mở cửa đời sống mình ngay tiếng gỏ đầu tiên của Đấng Christ, nhưng đa số chúng ta thì kháng cự lại và chuyển sang phòng thủ. Kinh nghiệm tiền cải đạo của chúng ta giống như câu nói của Chúa Giê-su :”Này, ta đứng ngoài cửa” và dội bom !.

Giây phút bạn mở lòng mình ra với Đấng Christ, Đức Chúa Trời chọn một “vị trí đổ bộ” trong cuộc đời bạn. Có thể bạn nghĩ rằng mình đã phó dâng toàn bộ cuộc sống mình cho Ngài, nhưng sự thật là có rất nhiều điều về cuộc đời bạn mà bạn thậm chí chưa hề biết tới. Bạn chỉ có thể dâng cho Đức Chúa Trời những gì mà bạn hiểu vào lúc đó thôi. Điều đó cũng không sao. Một khi Đấng Christ đã xác định được điểm đổ bộ rồi, Ngài sẽ bắt đầu chiến dịch chiếm lĩnh từ từ cho tới khi nào toàn bộ cuộc đời bạn thuộc về Ngài. Sẽ có những trận chiến và đổ máu. Nhưng kết quả là hết sức rõ ràng. Đức Chúa Trời đã hứa rằng : Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết”.

Khi chúng ta lo lắng về việc mình tăng trưởng nhanh thế nào, thì Đức Chúa Trời lại quan tâm đến việc chúng ta tăng trưởng mạnh ra sao.

Môn đồ hóa là tiến trình chúng ta tuân phục Đấng Christ, Kinh Thánh chép : “Cho đến chừng chúng ta…nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạt trọn vẹn của Đấng Christ”. Trở nên giống Chúa Cứu Thế là đích đến, nhưng hành trình đến đó sẽ kéo dài trọn đời.

Cho dến giờ, chúng ta đã biết rằng hành trình này gồm có tin (thông qua thờ phượng), thuộc về (thông qua mối thông công), và trở thành (thông qua môn đồ hóa). Mỗi ngày qua đi, Đức Chúa Trời đều muốn bạn giống Ngài hơn một chút :”Anh em đã bắt đầu sống một cuộc đời mới, là cuộc đời đang được đổi mới và trở nên giống Đấng đã tạo dựng anh em”.

Ngày nay chúng ta bị ám ảnh bởi tốc độ, nhưng Đức Chúa Trời thì quan tâm đến sức mạnh và sự ổn định hơn là sự nhanh chóng. Chúng ta muốn giải pháp nhanh gọn, đi tắt và tới ngay. Chúng ta muốn có một bài giảng, một buổi hội thảo, hay một kinh nghiệm có thể lập tức giải quyết mọi nan đề, xóa bỏ mọi cám dỗ, và giải thoát chúng ta khỏi mọi khổ đau. Nhưng sự trưởng thành thật không hề đến chỉ bởi một kinh nghiệm, bất luận nó mạnh mẽ hay tác động ra sao. Sự tăng trưởng thường chậm chạp. Kinh Thánh chép :”Cuộc đời chúng ta dần trở nên tươi sáng và đẹp đẽ hơn khi Đức Chúa Trời bước vào và chúng ta trở nên giống Ngài”.

Rick Warren

Bình Luận:

You may also like