Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 9 – Chúa Giê-su Nuôi Dân Ngài

Ngày 9 – Chúa Giê-su Nuôi Dân Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 9 CHÚA GIÊ-SU NUÔI DÂN SỰ CỦA NGÀI

Ma-thi-ơ 14:13-21

Chúa Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn
13
Nghe tin ấy, Đức Giê-su rời đó xuống thuyền, đi riêng ra một nơi thanh vắng. Nghe vậy, đám đông từ các thành phố đi bộ theo Ngài. 14 Vừa ra khỏi thuyền, thấy đám dân đông, Ngài động lòng thương xót và chữa lành những người bệnh.
15 Trời bắt đầu tối, các môn đệ đến gần thưa: “Chỗ này vắng vẻ, trời tối rồi, xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mua thức ăn.”
16 Nhưng Đức Giê-su bảo họ không cần đi: “Chính các con hãy cho họ ăn.”
17 Các môn đệ đáp: “Ở đây chúng con chỉ có năm cái bánh và hai con cá.”
18 Ngài bảo: “Hãy đem bánh và cá cho Ta.” 19 Sau khi truyền cho đám đông ngồi xuống bãi cỏ, Ngài lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đệ, để họ phân phát cho đám đông. 20 Mọi người ăn no nê và họ lượm bánh vụn còn thừa được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng năm ngàn người, chưa kể đàn bà và trẻ con.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 14-21: Chúa Giê-su thương đoàn dân đông, Ngài chữa lành bệnh cho họ và đáp ứng sự đói khát của họ. Giống như khi Đức Chúa Trời giải phóng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi quyền lực của Pha-ra-ôn (Phục truyền 6:21) và Ngài nuôi họ bằng bánh ma-na và chim cút trong đồng vắng (Thi-thiên 105:40), thì Chúa Giê-su cũng ban cho đoàn dân các rổ bánh và những con cá trong nơi đồng vắng không có đồ ăn và họ được no đủ. Sự miêu tả này bày tỏ ra rằng Chúa Giê-su đến trong cương vị là Đấng Mê-si để ban cho đồ ăn sự sống. Chúa Giê-su không chỉ giải quyết cái đói về thuộc thể của chúng ta, mà Ngài còn đáp ứng sự đói khát về tâm linh và Ngài ở với chúng ta giống như Ngài là vua của nước Đức Chúa Trời. Bởi vậy, những người thuộc về vương quốc Chúa liệu có bất cứ lí do nào để lo lắng về đồ ăn đồ uống hay sao?

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 13,15: Dân sự theo Chúa Giê-su đã kinh nghiệm được phép lạ về sự dư dật của Chúa ở trong nơi hoang vắng như vậy. Sự trải nghiệm này giống với khi dân Y-sơ-ra-ên đi theo Môi-se, bởi lời hứa của Chúa và họ được ban cho ma-na, chim cút và nước từ các hốc đá ở một nơi hoang vắng (đồng vắng). Giống như vậy, con đường đi theo Chúa Giê-xu ấy là một đời sống trải qua nơi hoang vu. Nhưng ân điển dư dật của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong nơi hoang vu này.

♣ Cầu nguyện: Xin Chúa để con bước qua nơi đồng vắng nhờ cậy sự chu cấp từ nơi Ngài.

Bình Luận:

You may also like