Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 8 – Tin Đồn Về Chúa Giê-su Và Cái Chết Của Giăng

Ngày 8 – Tin Đồn Về Chúa Giê-su Và Cái Chết Của Giăng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ngày 8: TIN ĐỒN VỀ CHÚA GIÊ-SU VÀ CÁI CHẾT CỦA GIĂNG
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 14: 1-12

Giăng Báp-tít Qua Đời
1 Lúc ấy, Hê-rốt vua chư hầu, nghe báo cáo về Đức Giê-su,

2 thì bảo quần thần rằng: “Đây là Giăng Báp-tít sống lại, nên mới làm nổi những việc quyền năng này!” 3 Vì vua Hê-rốt đã bắt trói Giăng và bỏ tù về việc Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp là em vua, 4 bởi Giăng nói với vua: “Bệ hạ lấy nàng là không phải phép!” 5 Dù muốn giết Giăng, nhưng vua sợ dân chúng, vì họ xem Giăng là tiên tri của Chúa.
6 Nhân sinh nhật vua Hê-rốt, con gái của Hê-rô-đia trình diễn vũ khúc giữa bữa tiệc làm Hê-rốt say mê, 7 nên vua thề hứa cho cô gái bất cứ điều gì nàng xin. 8 Được mẹ xúi bảo, nàng tâu: “Xin cho con cái đầu của Giăng Báp-tít để trên mâm!” 9 Vua buồn, nhưng đã lỡ thề giữa nhiều quan khách dự tiệc, 10 nên vua sai người chém đầu Giăng trong ngục.

11 Họ đặt đầu người trên một cái mâm, đem đến đưa cho cô gái, rồi nàng mang đến cho mẹ. 12 Các môn đệ của Giăng đến lãnh xác người đem an táng, rồi đi báo cáo cho Đức Giê-su.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 1, 2: Khi Hê-rốt nghe tin đồn về Chúa Giê-su thi hành phép lạ, ông ta sợ rằng đó là Giăng Báp-tít sống lại. Sau đó, vua Hê-rốt tò mò về sự Chúa Giê-su làm phép lạ thể nào và muốn gặp Ngài (Lu-ca 23:8). Điều mong muốn của ông được gặp Chúa Giê-su không liên quan gì đến đức tin hay niềm tin nơi Chúa Giê-su. Ông ta không muốn từ bỏ địa vị của mình đang là vua hoặc nhận biết Chúa Giê-su là vua. Hê-rốt chỉ muốn thoả mãn tính tò mò và làm nguôi đi nỗi sợ hãi của ông ta. Tại sao tôi muốn nhận biết Chúa Giê-su? Nếu chúng ta nhận biết Chúa Giê-su là Chúa thì chúng ta có thể đầu phục Ngài hoàn toàn.
Câu 3, 4: Giăng đã can đảm chỉ ra tội lỗi của Hê-rốt và ông đã bị giết. Hê-rốt cưới Hê-rô-đia là cháu của anh rể và là vợ của em trai ông. Mặc dù, là trái luật pháp (Lê-vi-ký 18:16; 20:21), nhưng không một ai chỉ ra sự thiếu phân biện của vua. Tuy nhiên, Giăng không sợ, ông can đảm chỉ ra tội lỗi khi phải đối diện với quyền lực và bạo lực. Ngày hôm nay, chúng ta cũng được kêu gọi như các đấng tiên tri là rao truyền sự công bình của Đức Chúa Trời và lẽ thật cho thế giới. Tôi có thoả hiệp với những người không công bình và không ra khỏi nơi an toàn của tôi hay không? Hãy tự tra xét mình và ăn năn về tội lỗi này.
Câu 5-11: Điều mong muốn và sự tham lam của Hê-rốt đã khiến ông ta giết hại một người công bình. Ông ta không thể chịu nổi áp lực, ông không thể làm thinh cho Giăng Báp-tít. Khi dân sự của Đức Chúa Trời chỉ ra tội lỗi của tôi qua lời của Ngài, liệu tôi có tiếp nhận điều đó bằng sự khiêm nhường, nhu mì và sinh ra những trái của sự ăn năn hay không?
♣ Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con nhận biết Chúa Giê-xu là Chúa và giúp con sống làm môn đồ theo đường lối của Chúa.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).


Bình Luận:

You may also like