Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Chúa Giê-su Đi Bộ Trên Mặt Nước

Ngày 10 – Chúa Giê-su Đi Bộ Trên Mặt Nước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 10 CHÚA GIÊ-SU ĐI BỘ TRÊN MẶT NƯỚC

Ma-thi-ơ 14:22-36

Đi Trên Mặt Nước
22 Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong khi đó, Ngài giải tán đám đông. 23 Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó. 24 Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược.
25 Đến canh tư, Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ. 26 Thấy người đi trên mặt biển các môn đệ sợ hãi, hốt hoảng la: “Ma kìa!”
27 Tức thì Đức Giê-su bảo: “Hãy an tâm! Chính Ta đây. Đừng sợ!”
28 Phê-rơ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến cùng Ngài.”
29 Chúa đáp: “Hãy đến đây.” Phê-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: “Chúa ơi, cứu con!”
31 Lập tức Đức Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rơ, rồi bảo: “Sao ít đức tin thế! Sao con nghi ngờ?”
32 Khi họ lên thuyền, gió ngừng thổi. 33 Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời.”
34 Qua bên kia biển rồi, Đức Giê-su và môn đệ lên bờ ở vùng Ghê-nê-sa-rết. 35 Dân vùng đó nhận ra Ngài thì sai người loan báo khắp cả miền xung quanh và họ đem tất cả người bệnh đến với Ngài. 36 Họ xin Ngài cho phép chỉ sờ đến gấu áo Ngài mà thôi; và ai sờ đến Ngài đều được lành bệnh hoàn toàn.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Chúa Giê-su là Đấng như thế nào?
Câu 22, 23: Sau khi Chúa Giê-su giải tán các môn đồ và đoàn dân, Ngài đã đi để cầu nguyện một mình. Ngài hối thúc để cho đám đông giải tán bởi Ngài muốn ngăn chặn những phản ứng quá khích của những người nhìn thấy phép lạ về năm ổ bánh và hai con cá đã nuôi được năm ngàn người. Ngài không quan tâm đến phản ứng nhiệt tình của dân chúng đối với Ngài hay sự mong chờ của họ về Ngài, nhưng Ngài chú tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời về sự bắt bớ sau cùng và về sự chết trên thập tự giá. Bài học nào bạn học được từ Chúa Giê-su là Đấng đã cầu nguyện riêng tư với Cha cho đến chiều tối mà không quên đi sứ mạng của mình sau chức vụ thành công của Ngài giữa sự tán dương của đoàn dân? Tấm gương về Chúa Giê-xu, Đấng tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn và vâng phục ý muốn của Ngài, ấy chính là lối sống của chúng ta ngày hôm nay.
Câu 24-36: Chúa Giê-xu đã đến thăm và khích lệ các môn đồ khi họ gặp phải một cơn bão dữ dội trong đêm, giải cứu Phi-e-rơ khi ông nghi ngờ và bị chìm xuống nước, Ngài đã chữa lành mọi người bệnh. Thậm chí ngày hôm nay, Chúa cũng đến với những người yếu đuối đang ở trong sự sợ hãi và đau đớn, và Ngài nói rằng: “Ấy là ta đây, đừng sợ.”

Câu 33: Chúa Giê-su bày tỏ Ngài là Con đầy quyền năng của Đức Chúa Trời qua việc đi bộ lạ lùng trên mặt nước. Khi Chúa Giê-su đi bộ trên mặt nước và bày tỏ uy quyền siêu nhiên để làm thay đổi gió, các môn đồ đã thờ phượng Ngài và xưng nhận “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!” Chúa chiến thắng sóng tội lỗi và biển sự chết là nơi chúng ta sẽ bị nhấn chìm, Ngài sống lại từ kẻ chết, ngự nơi thiên đàng, và Ngài làm vua và cứu Chúa cai trị trên chúng ta (Công vụ 5:31). Ha-lê-lu-gia!


♣ Cầu nguyện: Với sự tuyên xưng bằng đức tin một cách rõ ràng, con cầu nguyện Chúa giúp con kinh nghiệm được Ngài là Đấng làm mạnh sức con luôn luôn.

jesus_walking_on_water

Đức tin sẽ giúp bạn bước đi trên nước như trên đất khô (Hê-bơ-rơ 11:29a)
Bình Luận:

You may also like