Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 7 – Ngụ Ngôn Về Kho Báu, Ngọc Quý Và Lưới Cá

Ngày 7 – Ngụ Ngôn Về Kho Báu, Ngọc Quý Và Lưới Cá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 13:44-58

Ngụ Ngôn Về Châu Báu
44 “Nước Thiên Đàng ví như kho châu báu chôn giấu trong ruộng. Có một người tìm thấy kho báu đó thì đem giấu. Quá mừng rỡ, người ấy đi bán hết gia tài mình để mua thửa ruộng đó.”
Ngụ Ngôn Về Ngọc Trai
45
“Nước Thiên Đàng cũng ví như một thương gia đi tìm ngọc trai quý. 46 Khi tìm được viên ngọc quý giá, liền đi bán hết gia tài để mua viên ngọc ấy.
Ngụ Ngôn Về Chài Lưới
47 Nước Thiên Đàng cũng ví như lưới thả xuống biển bắt được đủ mọi loại cá. 48 Khi đầy lưới, người ta kéo lên bờ, ngồi xuống lựa cá tốt bỏ vào thùng, còn cá xấu thì ném đi. 49 Ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Thiên sứ sẽ đến phân cách kẻ ác khỏi người công chính 50 và ném kẻ ác vào lò lửa, nơi đó sẽ có than khóc và rên xiết. 51 Các con có hiểu được mọi điều đó không?” Họ thưa: “Dạ hiểu.” 52 Ngài bảo tiếp: “Vì vậy mỗi chuyên gia kinh luật khi học làm môn đệ Nước Thiên Đàng thì giống như một người chủ nhà kia lấy ra khỏi kho tàng mình những bảo vật mới lẫn cũ.”
Chúa Về Quê
53 Đức Giê-su dạy xong các ngụ ngôn kia thì rời khỏi chỗ đó.

54 Về đến quê mình, Ngài dạy dỗ dân chúng trong hội đường khiến ai nghe cũng ngạc nhiên hỏi: “Nhờ đâu người này được thông sáng và làm nổi những việc quyền năng nầy? 55 Người này không phải là con của ông thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là bà Ma-ri và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đê hay sao? 56 Và các em gái người chẳng phải tất cả đang ở giữa vòng chúng ta đây sao? Nhờ đâu người được mọi điều này?” 57 Họ vấp phạm vì Ngài, song Đức Giê-su phán cùng họ: “Tiên tri được tôn trọng mọi nơi ngoại trừ tại quê hương và nhà mình.”
58 Ngài không làm nhiều việc quyền năng tại đó vì lòng vô tín của họ.

Câu hỏi suy gẫm:

Câu 44-46: Ngài có giá trị lớn vô cùng mà không của lễ có giá trị nhiều bao nhiêu có thể so sánh được với Ngài. Khi một người mệt nhọc vì việc trở thành ông chủ của đời sống anh ta, người đó tìm thấy niềm vui khi được Đức Chúa Trời là vua cai trị, anh ta muốn đạt được vương quốc của Đức Chúa Trời thậm chí nó đòi hỏi anh hy sinh mọi thứ. Bạn có sẵn lòng đầu phục Đức Chúa Trời cách vui mừng khi mà Ngài cai trị mọi lĩnh vực trong đời sống của bạn và Ngài sở hữu mọi thứ quí giá của bạn hay không?

Câu 57: Ngài bị người ở quê hương chối bỏ. Gia đình của Chúa Giê-su hiểu lầm Ngài và nghĩ rằng Ngài bị mất trí (Mác 3:21-35). Những nhà lãnh đạo tôn giáo, với hiểu biết nhiều về Kinh Thánh thì khinh bỉ Chúa Giê-xu và buộc tội Ngài theo tà linh (Chương 12:22-37). Chúng ta có gặp phải sự chống cự và sự chối bỏ trong đời sống của chúng ta khi chúng ta lựa chọn theo Chúa không?

Câu 58: Ngài không bày tỏ quyền năng của Ngài ở nơi có sự vô tín. Chúa Giê-xu đã không thi hành nhiều công việc ở Na-xa-rét, không phải bởi vì quyền năng của Ngài yếu ớt, nhưng là bởi vì dân sự không tin Ngài. Không có gì thay đổi, ngay cả khi một phép lạ lạ lùng được thực thi, nếu như dân chúng không tin. Bởi vậy, hãy từ bỏ suy nghĩ rằng dân sự sẽ có đức tin nếu như họ thấy phép lạ. Phép lạ sẽ xảy ra nếu có đức tin (Mác 2:1-12; 5: 25-34).

♣ Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài giúp con, là một môn đồ của vương quốc Chúa, rao truyền lẽ mầu nhiệm diệu kỳ của nước thiên đàng cho thế gian này.


Bạn thật đã có viên ngọc quý là Nước Thiên Đàng chưa?

Bình Luận:

You may also like