Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Tôi Tớ Được Lựa Chọn

Ngày 30 – Tôi Tớ Được Lựa Chọn

by Ban Biên Tập
30 đọc


NGÀY 30       TÔI TỚ ĐƯỢC LỰA CHỌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 12:15-21

15 Đức Giê-su biết thế, nên lánh khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh. 16 Nhưng Ngài dặn họ không nên nói cho ai biết về Ngài. 17 Như thế để ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai đã chép:

18 “Đây là tôi tớ Ta đã chọn,Người mà Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng;Ta sẽ ban Thần Linh Ta trên NgườiVà Người sẽ công bố công lý cho các dân ngoại quốc.

19 Người sẽ không cãi cọ hay la lối,Cũng không ai nghe tiếng Người ngoài phố chợ.

20 Người sẽ không bẻ cây sậy sắp gãy,Cũng không dập tắt ngọn đèn gần tàn,Cho đến khi công lý được toàn thắng,

21 Và các dân ngoại quốc sẽ đặt hy vọng nơi Người.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 14,15 Chúa Giê-su đáp ứng nhu cầu của những kẻ theo Ngài, và lui khỏi những kẻ chống đối Ngài. Chúa Giê-su lui khỏi một số người, không phải vì Ngài sợ họ, nhưng vì cớ thời điểm của sự chết Ngài chưa tới. Ngài còn phải dành thời gian để dạy dỗ môn đồ, chữa lành kẻ bệnh và kêu gọi nhiều người vào vương quốc. Chúa Giê-su đáp ứng nhu cầu của dân Ngài bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Ơn thương xót này của Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta ngày hôm nay.

Câu 16 Chúa Giê-su không muốn được biết đến theo cách thế gian. Ngài căn dặn mọi người không được nói về những phép lạ vì Ngài không muốn họ đến với Ngài với động cơ sai lầm. Ngài không đến thế gian để lập một vương quốc thế tục với những kẻ theo Ngài, nhưng để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời.

Câu 17-21 Chúa Giê-su là Đấng Mê-si, Đấng được Đức Chúa Trời lựa chọn và trong Đấng ấy, Đức Chúa Trời lấy làm vui thích. Như Ê-sai đã tiên tri (Ê-sai 42:1-4), Chúa Giê-su, là Đấng Mê-si, hoàn toàn vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời, là ý muốn để làm thành lời hứa cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đấng Mê-si này không đến với uy quyền vương giả hoàng nhoáng, nhưng như một Đấng cai trị nhơn lành để cứu những tù nhân với lòng nhu mì và ân sủng, rồi dẫn họ đến sự yên nghỉ thật. Như mọi dân tộc đã đặt hy vọng nơi danh Ngài, ngày nay danh Ngài là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp chúng con từ bỏ chính mình không phải vì cớ chúng con, nhưng vì cớ vương quốc Đức Chúa Trời.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Chúa Giê-su công bố và làm thành ý nghĩa thật của ngày Sa-bát trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ giải thích việc này của Chúa Giê-su như là công việc của tôi tớ được lựa chọn của Đức Chúa Trời như đã được tiên tri bởi Ê-sai (Ê-sai 42:1-4).

Bình Luận:

You may also like