24/6

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngưng làm việc trong vài phút sẽ có ích, nhưng không làm việc trong suốt một ngày sẽ giúp cho sự nghỉ ngơi đem đến cho chúng ta sự phục hồi, tái tập trung và tăng khả năng tiếp nhận thông tin một cách rõ rệt mà vài phút không thể đem đến được. Trải qua thời gian, ngày Sa-bát tập cho chúng ta biết chú ý đến cánh tay của Chúa, vì chúng ta vẫn thường nghĩ rằng chính cánh tay mình đã làm điều nầy, điều kia.

Sa-bát là một ân điển được ban cho chúng ta. Có lẽ hơn bất cứ điều gì khác, trong thời đại nầy chúng ta rất cần ân điển. Chúng ta cần được nghỉ an trong sự thật rằng tình yêu là món quà Chúa ban cho chúng ta, và ân điển Ngài bao phủ chúng ta. Tình yêu của Chúa được ban cho chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng nhưng vì bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời.

Tuần nầy đến tuần khác, ngày Sa-bát mời gọi chúng ta kinh nghiệm tình yêu và sự vui thích khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Ngày Sa-bát giải phóng chúng ta khỏi những sức mạnh mỗi ngày bào mòn cuộc đời. Ngày Sa-bát cho chúng ta một giai điệu ngọt ngào để giúp chúng ta bước ra khỏi những quảng cáo, truyền thông, những sự tranh cạnh và áp lực của mỗi ngày, mỗi tuần.

time3

Xã hội nầy muốn chúng ta sống 24/7, không bao giờ dừng lại, không bao giờ ngơi nghỉ. Nhưng Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta vào một nhịp sống mà với một nụ cười trên môi chúng ta có thể gọi là 24/6. Ngày Sa-bát là một món quà cho mỗi chúng ta, Hãy nhận lấy món quà đó một cách trọn vẹn!

Anh Vũ dịch từ Tìm thấy tự do của Lynne M.Baab

Bình Luận:

You may also like