Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Giăng Báp-tít Và Chúa Giê-su

Ngày 27 – Giăng Báp-tít Và Chúa Giê-su

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 27       GIĂNG BÁP-TÍT VÀ CHÚA GIÊ-SU

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 11:11-19

11 Thật Ta bảo các con, giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng còn lớn hơn ông ta. 12 Từ ngày Giăng Báp-tít giảng dạy cho đến nay, Nước Thiên Đàng bị cưỡng ép dữ dội và những kẻ hung bạo muốn chiếm đoạt nước ấy. 13 Vì tất cả tiên tri và Kinh Luật đã báo trước cho đến thời Giăng. 14 Nếu các con muốn nhận biết, thì ông là hiện thân của tiên tri Ê-li, nhân vật phải đến. 15 Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.

16 Ta sẽ ví thế hệ này với gì? Họ giống như trẻ con ngồi nơi phố chợ réo gọi nhau:

17 ‘Bọn tao thổi sáo, mà sao bay không nhảy múa?Bọn tao hát nhạc buồn mà sao bay không khóc lóc kêu than?’

18 Vì Giăng đã đến, kiêng ăn cữ rượu, thì người ta nói ‘ông bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến ăn uống, người ta lại bảo: ‘Ông ta ham ăn mê uống, say sưa, kết bạn với phường thu thuế và người tội lỗi.’ Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng việc làm.”


Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 11-14 Chúa Giê-su ban cho môn đồ Ngài đặc ân lớn hơn môn đồ của Giăng Báp-tít. Giăng có vai trò quan trọng trong việc rao báo kỷ nguyên mới, tức nước Đức Chúa Trời. Không thể so sánh công việc của Giăng với bất kỳ của con người hoặc tiên tri nào trong quá khứ.  Do đó, Chúa Giê-su tôn cao Giăng, nói ông là người nam cao trọng nhất giữa vòng những người được đàn bà sanh ra. Giăng Báp-tít là tiên tri cuối cùng theo như thời kỳ của các tiên tri (c. 13), dầu vậy ông không sống đến lúc chứng kiến kỷ nguyên ân sủng. Ngày hôm nay, chúng ta vui hưởng niềm vinh quang, quyền phép và ân sủng của Tin lành của Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, những tội nhân thấp kém hơn Giăng rất nhiều, và giờ đây khiến chúng ta được cao trọng hơn Giăng. Cảm tạ Đức Chúa Trời về ân sủng của Tin lành này.

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 7-10 Người ta không vào đồng hoang để xem một cây sậy bị gió lay hay xem một người mặc nhung lụa gấm vóc. Họ vào đồng hoang vì họ muốn nghe sứ điệp của Giăng Báp-tít và gặp gỡ Đấng Mê-si là Đấng ông đã rao giảng. Giăng là sứ giả mà Đức Chúa Trời sai đi trước để dọn đường cho Chúa (Ma-la-chi 3:1). Bạn muốn xem ai trong thế giới giống như đồng hoang này? Bạn muốn gặp ai tại Hội-thánh?

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp cộng đồng con biết lắng nghe Tin lành và rao truyền Tin lành với quyền năng.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).

Bình Luận:

You may also like