Home Dưỡng Linh Đức Chúa Trời Ấn Định Các Hậu Quả Tự Nhiên Đối Với Tội Lỗi

Đức Chúa Trời Ấn Định Các Hậu Quả Tự Nhiên Đối Với Tội Lỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi nhớ đến người bạn đã từng là một trong những người truyền đạo xuất sắc nhất và là một nhân vật nổi tiếng nơi bục giảng mà tôi biết.  Anh ta là mục sư của một Hội Thánh phát triển mạnh mẽ.  Thế rồi một ngày nọ, một cô gái mại dâm đến văn phòng của ông để xin tư vấn.  Ông cảm thấy thương hại cho cô ta và hỏi vợ mình xem người đàn bà nầy có thể sống ở nhà họ để ông bà có thể giúp đỡ khôi phục cho cô không.

Sau khi sống với họ ba tuần lễ, cô gái mại dâm nầy bảo với bà vợ ông rằng cô ta thích chồng của bà.  Bà vợ chỉ cười và không tin.  Họ đã có một gia đình hạnh phúc va nhiều con cái.  Ông là một trong những cột trụ trong cộng đồng Cơ Đốc.  Vậy mà trước sự bàng hoàng của mọi người, cuối cùng ông đã rời bỏ gia đình mình để sống với cô gái mại dâm nầy.

Nhiều người trong cộng đồng Cơ Đốc nài nỉ ông hãy ăn năn lối sống bại hoại ấy.  Nhưng ông cứ không nghe.  Vị mục sư nầy đã có con cái ngoài vòng giá thú và rồi, đến lúc người đàn bà mại dâm ấy đã bỏ mặc ông để tìm người đàn ông khác.  Sau đó, ông ta đã quay về với Chúa, nhưng bị sa sút đến nỗi dẫu có khả năng, ông vẫn không thể tìm được một công việc.  Lần cuối cùng tôi gặp ông, là một người đàn ông hốc hác phờ phạc đang khóc than cho những đức con ngoài giá thú của mình, ao ước chúng đến chỗ nhận biết Chúa.  Cuối cùng ông đã sớm từ giã cõi đời nầy – một con người với tấm lòng tan tát, đời sống ở trong hỗn loạn, và gia đình bị tàn phá.

Chúng ta không thể khinh thường các nguyên tắc công bình của Đức Chúa Trời mà không chờ đới kinh nghiệm những hậu quả chính đáng do các hành động của mình.  Một thái độ kính sợ Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta tránh làm bất cứ điều gì ngăn trở mối tương giao của mình với Ngài.  Tôi sống mỗi ngày trong sự kính sợ kỉnh kiềng đối với Chúa bởi vì khi chúng tôi không vâng lời Ngài, chúng tôi mở cửa cho những cám dỗ lớn.  Tội lỗi sẽ lớn hơn cho đến khi nó hoàn toàn nhận chìm chúng ta trong sự hủy diệt.

Chúng ta cần đề cập đến hai sự đoát phạt của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước mà thôi – trận lụt trong thời Nô-ê và sự hủy diệt trong thành Sô-đôm và Gơ-mô-rơ trong thời Áp-ra-ham – để nhận biết rằng có nhiều tội nhân đã nhận lãnh hình phạt của Đức Chúa Trời trên trái đất nầy.  Ví dụ bạn có bao giờ dừng lại để suy xét xem có bao nhiêu kẻ độc tài gian ác như Hít-ler, Mussolini, Stalin, và Ceausescu đã đối diện với những các chết khủng khiếp không?

Đức Chúa Trời báo trước hình phạt dành cho kẻ gian ác:  “Sự báo thù thuộc về Ta, phần đối trả sẽ quy về Ta.  Vì ngày bại hoại của chúng nó gần và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau.  Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cứ sống như thể họ không bao giờ bị đoán phạt.  Họ nhún vai xem thường trước ý tưởng của một hỏa ngục đời đời.

colossians_2910_1

Phước thay cho dân tộc nào có Đức Giê-hô-va làm Chúa mình!

Dầu vậy, sự phán xét cuối cùng là một phần của sứ điệp Kinh Thánh suốt hàng ngàn năm.  Đức Thánh Linh đã cảm thúc Phao-lô viết ra lời cảnh báo đe dọa sau đây:

Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn ăn, thì tự chất chứa cho mình về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:  Ai bằng lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ.

Đó là những từ nghiêm khắc phán ra bởi một Đức Chúa Trời công bình thánh khiết.  Trong Khải Huyền chúng ta có lời mô tả thật sống động về ngày phán xét thạnh nộ cuối cùng:

Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.  Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra.  Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là Sách Sự Sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những người chết mình chứa; sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có.  Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.  Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa.  Hồ lửa là sự chết thứ hai.  Kẻ nào không được biên vào Sách Sự Sống đều bị ném xuống hồ lửa.

Tôi không bao giờ muốn phải ứng hầu trước Ngai Phán Xét ấy!  Cảm tạ Chúa, những người đã tin cậy Chức Cứu Thế trong chúng ta sẽ không phải ứng hầu trước Ngai Phán xét Lớn và Trắng dành cho các tội nhân.  Nhưng tất cả những người tin Chúa đều sẽ ra mắt trước Ngai Phán Xét của Chúa Cứu Thế.  Đây không phải là sự đoán phạt tội lỗi, mà cách chúng ta đã phục vụ Chúa mình trung tín như thế nào với những cơ hội và những ta lâng Ngài đã ban cho chúng ta.  Sau đó chúng ta sẽ nhận phần thưởng bởi điều mình đã làm cho Chúa Cứu Thế.

Bill Bright

Bình Luận:

You may also like