Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Chúa chữa lành

Ngày 16 – Chúa chữa lành

by Ban Biên Tập
30 đọc
Ngày 16:   CHÚA GIÊ-SU CHỮA LÀNH NGƯỜI BỆNH
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 8:1-13

Chữa Lành Người Phung
1 Khi Đức Giê-su từ trên núi xuống, có rất đông người đi theo Ngài. 2 Kìa, một người phung đến quỳ gối xin: “Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con.”3 Ngài đưa tay ra sờ người ấy và phán: “Ta muốn, hãy lành bệnh!” Lập tức người phung được lành. 4 Đức Giê-su dặn người ấy: “Này, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện cùng thầy tế lễ và dâng lễ vật theo như Môi-se đã dạy để làm chứng cho họ.”
Chữa Lành Người Đầy Tớ Của Đội Trưởng
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-bê-na-um, một đội trưởng đến xin Ngài: 6 “Thưa Thầy, người đầy tớ của tôi bị bệnh bại liệt đang nằm tại nhà đau đớn vô cùng.”7 Ngài phán: “Ta sẽ đến chữa lành cho nó.”8 Nhưng viên đội trưởng đáp: “Thưa Thầy, tôi không xứng đáng tiếp Thầy vào nhà. Xin Thầy chỉ truyền một lời, đầy tớ tôi sẽ được lành. 9 Vì tôi ở dưới quyền người khác, cũng có binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Hãy đi’, thì nó đi, và bảo người kia: ‘Hãy đến’, thì nó đến; hoặc bảo đầy tớ của tôi: ‘Hãy làm việc này’, thì nó làm.”10 Nghe vậy, Đức Giê-su lấy làm ngạc nhiên; Ngài bảo những người theo mình: “Thật, Ta bảo các con, Ta không thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin như thế này. 11 Ta cho các con biết: Nhiều người từ phương đông, phương tây sẽ đến và ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Thiên Đàng. 12 Nhưng những người đáng lẽ thừa hưởng Nước Thiên Đàng sẽ bị ném ra nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên xiết. 13 Đức Giê-su phán bảo viên đội trưởng: “Hãy đi! Con sẽ được như điều mình tin.” Ngay giờ đó người đầy tớ của ông được lành.
Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 3, 7: Chúa Giê-su giơ ra cánh tay đầy thương xót của Ngài để chữa lành những người bị từ bỏ của Y-sơ-ra-ên và khiến họ trở nên một phần của vương quốc Đức Chúa Trời. Người phung và người ngoại bị những người Giu-đa tẩy chay. Nhưng, Chúa Giê-su đến với họ, lắng nghe lời thỉnh cầu của họ và chữa lành thân thể cũng như mối quan hệ đã bị đổ nát của họ. Ngày hôm nay, Chúa Giê-su vẫn giơ ra cánh tay cứu rỗi của Ngài tới con người của mọi dân tộc không giới hạn về quan niệm xã hội hay quy tắc. Đừng lẩn trốn khỏi cánh tay đầy thương xót của Chúa trong đời sống bạn.

Câu 3, 13: Chúa Giê-su ngay lập tức chữa lành người phung và người đầy tớ của thầy đội. Chúa chữa lành đầy tớ người thầy đội từ xa. Chúa Giê-su, Đấng đến thế gian trong cương vị Con của Đức Chúa Trời, bày tỏ chức vụ Đấng Mê-si đầy quyền phép cho người đau ốm và người bị ghẻ lạnh. Ước ao công việc này của Đấng Mê-si được bày tỏ với Lời của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn.

Câu 10, 12: Chúa Giê-su cho phép bất cứ ai tiếp nhận công việc của Đấng Mê-si bởi đức tin được vào thiên đàng, không kể là người Do-thái, người ngoại hay đàn ông, đàn bà, tự chủ hay đầy tớ. Bất cứ ai không tin sẽ bị ném ra nơi tối tăm, dù họ có là người Do-thái và là dòng dõi của Áp-ra-ham. Tuy nhiên, những ai tin giống như thầy đội sẽ hưởng bữa tiệc thiên đàng cùng với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Bạn có đức tin loại nào đến Chúa Giê-su và Lời Ngài?

♣ Cầu nguyện: Xin để cộng đồng con bày tỏ vương quốc của Ngài qua việc tiếp nhận những con người bị ruồng bỏ.

 

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).
Bình Luận:

You may also like