Browsing: thành ca-bê-na-um

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 8:1-13
jesushealbrokheart2Sau bài giảng đầy quyền năng của Chúa Giê-su (chương 5-7), chúng ta có thể thấy những hành động đầy quyền phép của Ngài (chương 8-9). Phân đoạn hôm nay nói về việc Chúa Giê-su chữa lành một người phong cùi và một người đầy tớ của thầy đội.