Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Khôn Ngoan Thật…

Ngày 15 – Khôn Ngoan Thật…

by Ban Biên Tập
30 đọc
Ngày 15 Khôn Ngoan Thật Đến Bởi Việc Nghe Và Làm Theo
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 7:13-29

Cổng Hẹp
13 “Hãy vào cổng hẹp, vì cổng rộng và đường lớn dẫn đến hủy hoại, nhiều người đi vào đó. 14 Cổng hẹp và đường nhỏ dẫn đến sự sống, chỉ có ít người tìm thấy.”

Xem Trái Biết Cây

15 “Hãy đề phòng tiên tri giả là những người đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là lang sói tham tàn. 16 Các con nhận biết người ta nhờ hoa quả của họ. Không ai hái nho nơi bụi gai hay hái vả nơi chà chôm. 17 Cũng vậy, cây lành sinh quả lành, cây độc sinh quả độc. 18 Cây lành không thể sinh quả độc, cây độc cũng không sinh quả lành. 19 Cây nào không sinh quả lành sẽ bị đốn và ném vào lửa. 20 Thế thì, các con nhận biết người ta là nhờ quả của họ.”

Chúa Biết Rõ

21 “Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. 22 Vào ngày ấy, nhiều người sẽ nói với Ta rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ.’ 23 Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: ‘Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’ ”

Hai Nền Tảng

24 “Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. 25 Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe lời Ta dạy, nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. 27 Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề.”8 Khi Đức Giê-su dứt lời, đoàn dân đông vô cùng ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, 29 vì Ngài dạy dỗ đầy quyền uy chứ không như các chuyên gia kinh luật của họ.
………………………
Câu hỏi suy gẫm. (Hãy chia sẻ thời gian ý nghĩa bên Chúa Giê-su trong sự suy tư sâu sắc của bạn với Lời Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?
Lời cầu nguyện của tôi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Hãy dành thời gian cầu nguyện với Chúa sau khi suy gẫm Lời của Ngài).
Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 19-20:
Đức Chúa Trời đốn bỏ tất cả mọi cây không sinh trái. Dù các tiên tri giả hành động trá hình trong lốt chiên, họ cũng không thể thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ phơi bày bộ mặt thật của họ và cắt họ đi. Lời này cũng có thể áp dụng cho dân sự của Đức Chúa Trời nữa. Nếu họ không sanh bông trái phản ánh bổn tánh chân thật của vương quốc Đức Chúa Trời, họ cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của Chúa bất kể lời xưng nhận đức tin của họ như thế nào. Chúa nhìn thấy bông trái nào trong đời sống bạn?
Câu 22-23:

Chúa Giê-su không chấp nhận kẻ làm ác. Ngài dạy chúng ta rằng chẳng ích gì khi làm những dấu kỳ phép lạ trong danh Giê-su nếu chúng ta không vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời. Trước khi bạn làm việc thật sự siêng năng chỉ để nghe Chúa nói “Ta chẳng từng biết ngươi bao giờ”, hãy lắng nghe Đức Chúa Trời trước, Đấng sẽ đến và phán với bạn cách rõ ràng.

Câu 28-29:

Chúa Giê-su làm kinh ngạc đám đông bởi lời dạy đầy quyền uy của Ngài. Khi Ngài kết thúc Bài Giảng Trên Núi, mọi người được tràn ngập bởi uy quyền Ngài. Cảm tạ Chúa Giê-su, Đấng lập vương quốc Ngài trong đời sống tôi và dạy tôi bước đi trong đường lối của “sự công bình trổi hơn”.

♣ Cầu nguyện: ► Xin Chúa giúp con bước đi trên đường thập tự giá chật hẹp và khó khăn với một tấm lòng sẵn sàng.

 

(Hãy chia sẻ với chúng tôi bài học suy gẫm của bạn trong phần “Viết nhận xét” ở bên dưới).

Bình Luận:

You may also like