Browsing: nhận biết Chúa

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 7:13-29
wisdom2
Khi kết thúc Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su so sánh sự khôn ngoan và dại dột để minh họa rằng chỉ những ai nghe Lời Ngài và làm theo mới được cứu.