Browsing: lịch sử Kinh Thánh

Quốc Tế
0

Qeiyafa-Inscription-740835Hoithanh.com – Tin Nóng – Kết quả nghiên cứu mới từ một giáo sư người Do Thái cho rằng Kinh Thánh có niên đại xa hơn đến 1.000 năm so với những kết quả hiện tại. Điều này càng khẳng định mạnh mẽ hơn với nhiều người vẫn không tin rằng những bản văn đầu tiên của Kinh Thánh được viết từ rất lâu vì cho rằng chữ viết Do Thái chưa thể nào hình thành được vào lúc đó.