Home Thánh Kinh Hàng Ngày Sự Hoàn Thành Luật Pháp

Sự Hoàn Thành Luật Pháp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 10

SỰ HOÀN THÀNH LUẬT PHÁP

Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

 

Ma-thi-ơ 5:21-32

Sự Giận Dữ
21 “Các con nghe lời dạy cho người xưa rằng: ‘Chớ giết người. Ai giết người thì bị trừng phạt.’ 22 Nhưng Ta bảo các con: ‘Ai giận anh em mình thì đáng bị trừng phạt. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là điên khùng thì đáng bị ném vào lửa hỏa ngục.’23 Cho nên khi con dâng lễ vật trên bàn thờ mà nhớ lại rằng một anh em con có điều gì bất bình cùng con, 24 hãy để lễ vật ở trước bàn thờ, đi giải hòa cùng anh em mình trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ vật.25 Hãy sớm thỏa thuận với người kiện cáo mình ngay khi còn trên đường đi với họ, kẻo đối phương nộp con trước tòa, quan tòa trao cho người dưới quyền tống giam con. 26 Thật, Ta bảo con, con không ra khỏi ngục cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng.”

Vấn Đề Ngoại Tình

27 “Các con đã nghe lời dạy rằng: ‘Chớ ngoại tình.’

28 Còn Ta dạy các con rằng: ‘Hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn người ấy, thì đã ngoại tình trong lòng rồi. 29 Nếu con mắt bên phải gây cho con phạm tội, hãy móc mắt ấy ném xa khỏi con, vì thà một phần thân thể bị hủy hoại hơn là cả thân thể bị ném xuống hỏa ngục. 30 Nếu tay phải gây cho con phạm tội, hãy chặt bỏ đi, vì thà một phần thân thể bị hủy hoại còn hơn là toàn thân đi vào hỏa ngục.’ ”

Vấn Đề Ly Dị

31 “Cũng có lời dạy: ‘Ai muốn bỏ vợ hãy cho nàng một giấy ly dị.’ 32 Nhưng Ta bảo các con: Ngoại trừ trường hợp gian dâm, ai bỏ vợ là làm cho nàng trở nên người ngoại tình; còn ai cưới người bị ly dị, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

 

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

 

● Ngài ban cho tôi

bài học gì?

 

Lời cầu nguyện của tôi

■□■□■□■

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 22,28,32

Ngài làm rõ ý nghĩa thật của luật pháp. Chắc hẳn mọi người học luật pháp từ những thầy dạy luật và những người Pha-ri-si. Nhưng Chúa Giê-su giải thích về ý nghĩa thật của luật pháp liên quan đến sự hoàn thành cuối cùng của nó. Chúa Giê-su phán với bạn điều gì ngày hôm nay trong cương vị là Đấng dạy dỗ với thẩm quyền của Con Đức Chúa Trời, Đấng vô song vĩ đại hơn cả thẩm quyền Môi-se?

■□■□■□■

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 21-26

Chúa Giê-su dạy một bài học về tội sát nhân. Trong khi những người Pha-ri-si hiểu mạng lệnh “Ngươi chớ giết người” chỉ là hành động giết chết một ai đó, thì mạng lệnh của Chúa Giê-su bao hàm rộng hơn nhiều. Một người dù có thể không giết người khác về mặt thể xác nhưng chỉ làm tổn thương anh em mình bởi những lời nhiếc móc giận giữ cũng giống như hành động giết người. Vì mọi lỗi lầm và tội lỗi nhỏ cũng bị định đến sự trừng phạt như những tội trọng, nên chúng ta càng phải cố gắng giải quyết mỗi một tội lỗi nhỏ nhặt trước khi đánh mất cơ hội. Khi suy gẫm về câu Kinh Thánh này, có tội lỗi nào bạn cần phải xử lý ngay tức khắc không?

 

Câu 27-30

 

 

 

Đây là một bài học về tội tà dâm. Trong sự dạy dỗ này, Chúa Giê-su nói tới ham muốn trong lòng hơn là những hành vi hay cư xử. Do đó, khi chúng ta có những suy nghĩ dâm dục thông qua những văn phẩm khiêu dâm như sách, truyện, phim ảnh, tạp chí và những website trên internet thì chúng ta đang phạm điều răn này.

♣ Cầu nguyện

Kính lạy Chúa, xin khiến chúng con nên dân sự Ngài, là dân biết sống theo những nguyên tắc của vương quốc Ngài trong mỗi lĩnh vực nhỏ trong đời sống hàng ngày của chúng con.


Bình Luận:

You may also like