Home Thánh Kinh Hàng Ngày Như Muối Và Ánh Sáng

Như Muối Và Ánh Sáng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 9

NHƯ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

 

Ma-thi-ơ 5:13-20

Muối Và Ánh Sáng
13 “Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn đi, thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta giẫm dưới chân.14 Các con là ánh sáng của thế gian. Một thành xây trên ngọn đồi sẽ không bị che khuất. 15 Không ai thắp đèn rồi đặt trong thùng nhưng đặt trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà. 16 Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời.”

Dạy Về Kinh Luật

17 “Đừng nghĩ rằng Ta đến để hủy bỏ Kinh Luật và Kinh Tiên Tri; Ta đến không phải để hủy bỏ mà để hoàn thành. 18 Vì thật, Ta bảo các con: Cho đến khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong Kinh Luật cũng không qua đi cho đến chừng tất cả được thành tựu. 19 Vì thế nếu ai hủy bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn nầy và dạy người ta làm như thế, người ấy sẽ là nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng. Nhưng hễ ai làm theo những điều răn ấy và dạy người khác làm nữa, sẽ được kể là lớn trong Nước Thiên Đàng. 20 Vì Ta nói cho các con biết: Nếu sự công chính của các con không hơn các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si, thì các con không thể vào Nước Thiên Đàng được.”

 

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

 

● Ngài ban cho tôi

bài học gì?

 

Lời cầu nguyện của tôi

■□■□■□■

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 5:17-19

Chúa Giê-su không đến để hủy bỏ Luật pháp của các Đấng Tiên Tri, nhưng để làm trọn luật pháp ấy. Chúa Giê-su, Đấng mà luật pháp của các Đấng Tiên Tri hy vọng và nhắm đến, đã làm thành mục đích của sự cứu chuộc. Do đó, sự đến của Chúa Giê-su để làm trọn Luật pháp không có nghĩa rằng những lời dạy dỗ của Cựu Ước là không còn cần thiết nữa, nhưng nó cần được hiểu theo một cách mới. Hãy lắng nghe Lời để sự dạy dỗ của Chúa Giê-su có thể đổi mới chúng ta.

Câu 20

Chúa Giê-su đòi hỏi dân sự của Đức Chúa Trời phải công chính vượt trổi hơn sự công chính của những người Pha-ri-si và những thầy dạy luật. Sự công chính của Đức Chúa Trời là ân sủng nuôi dưỡng mọi tội nhân đói khát. Nó hoàn toàn khác biệt so với sự công chính của những người Pha-ri-si đầy dẫy giả dối và hình thức. Bạn sinh ra bông trái công chính nào khi là một người sở hữu vương quốc Đức Chúa Trời bởi ân sủng miễn phí? Hãy xem lại chính mình, liệu sự công chính có bày tỏ trong đời sống bạn cách chân thành?

■□■□■□■

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 13

Như muối duy nhất trong thế gian, Cơ đốc nhân là những người được lựa chọn để trở thành độc nhất vô nhị và là gia vị không thể thiếu cho cả thế gian. Tuy nhiên, nếu muối không được sử dụng thích đáng theo như mục đích của nó, ắt sẽ bị người ta giẫm đạp dưới chân. Hãy xét lại xem chúng ta có đang đảm nhận vai trò này như những người thánh của Đức Chúa Trời trên đất này hay không.

♣ Cầu nguyện

Xin Chúa giúp cho Cơ đốc nhân trên khắp thế giới đảm đương trách nhiệm làm muối và ánh sáng của thế giới.

(Xin chia sẻ với độc giả của Hoithanh.com về kinh nghiệm và sự ngọt ngào của bạn với “Thánh Kinh Hàng Ngày”. Bạn cũng có thể chia sẻ bài học cá nhân bạn nhận được với chúng tôi trong phần Viết Nhận Xét bên dưới!)

Bình Luận:

You may also like